Sukces studentów inżynierii biomedycznej

30 maja 2017 r.

 

majowka2017.jpg

W dniach od 19 do 21 maja 2017 r. w Ustroniu odbyła się XIV Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej.

Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gliwice wraz z Polskim Towarzystwem Biomechaniki, pod patronatem naukowym Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej, Klinicznego Oddziału Chirurgii Ortopedyczno Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu oraz Katedry Motoryczności Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

W Konferencji wzięło udział ponad 210 osób reprezentujących największe ośrodki biomechaniczne w Polsce i zagraniczne. W ramach konferencji odbyło się 10 sesji, w czasie których swoje prace prezentowali zarówno doktoranci, jak i pracownicy naukowi. Konferencja cieszyła się również bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów, o czym świadczy duża liczba zgłoszonych referatów, które były prezentowane na dwóch równoległych sesjach plakatowych. Ogółem przedstawiono 106 prac z zakresu szeroko pojętej biomechaniki i inżynierii biomedycznej.

 

 

W sesji posterowej członkowie Koła Naukowego BiomedUZ i studenci kierunku inżynieria biomedyczna zaprezentowali dwa referaty:

* Mariusz Nowak, Tomasz Klekiel „Projekt systemu do poizometrycznej relaksacji mięśni”;


* Patryk Skotnicki, Tomasz Klekiel „ Ocena możliwości poprawy funkcjonowania aparatów słuchowych dla osób z niedosłuchem obustronnym”


Praca autorstwa Patryka Skotnickiego została uznana za najlepszą pracę naukową w sesji posterowej!


Udział w warsztatach został dofinansowany ze środków Parlamentu Studenckiego UZ.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT