Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

„Świat jest matematyką” - konkurs na plakat

Organizatorzy V Kongresu Młodych Matematyków Polskich ogłaszają Konkurs na plakat pt. „Świat jest matematyką”.

 

W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych oraz wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie.


Wymagania dotyczące plakatu:

- praca powinna być związana z dowolnie wybranym zagadnieniem, ciekawostką,

  postacią itp. z zakresu matematyki,

- technika wykonania pracy dowolna,

- praca powinna być wykonana na papierze w formacie A3,

- kopia elektroniczna pracy powinna być zapisana na płycie CD w postaci pliku w

  jednym z formatów: JPG, BMP, GIF lub PNG o rozdzielczości minimum 4960

  pikseli na 3500 pikseli (300 dpi). W przypadku prac nie wykonywanych na

  komputerze wymagany jest skan pracy.

 

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania na stronie::) należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora lub przesłać pocztą tradycyjną (przesyłka priorytet polecony) na adres Organizatora:
Sekretariat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytetu Zielonogórskiego,
ul. Prof. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra,

z dopiskiem na kopercie Konkurs na plakat „Świat jest matematyką” w terminie do 15 sierpnia 2014 roku.

 

Dla autora zwycięskiej pracy przewidziana jest atrakcyjna nagroda.

Szczegóły na stronie::
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT