Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

DOSKONAŁA NAUKA - Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych

26 sierpnia 2021 r.

 

Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych - plakat.jpg

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał dofinansowanie ze środków budżetowych  państwa na realizację V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych realizowanej 6-7 września 2021 roku w Łagowie Lubuskim.

 

Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych  - jest już V Ogólnopolską Konferencją Naukową z cyklu: Szkoła i Nauczyciel organizowaną we współpracy z takimi ośrodkami naukowymi jak: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


Cykl konferencji odpowiada na ważne problemy nurtujące polską szkołę i środowisko zawodowe nauczycieli, podejmuje diagnozę kluczowych obszarów stanowiących o efektywności i jakości edukacji. W roku 2021kwestie te będą analizowane w aspekcie przemian społecznych w skali makro (wyzwania globalizacyjne, demograficzne, ekonomiczne, gospodarcze, polityczne, ekologiczne), jak i skali mikro – środowiska szkolnego - społeczności szkolnej i procesów w jej ramach zachodzących. Więcej informacji na stronie konferencji::

 

Termin realizacji zadania: 6-7 września 2021 r.
 
Na realizację zadania Uniwersytet Zielonogórski otrzymał z Ministerstwa Nauki i Edukacji dotację w wysokości 97 180 zł

 


Projekt uzyskał również wsparcie finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Urzędu Marszałkowskiego.

 

Koordynatorem projektu jest dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych).

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT