Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie – konferencja na UZ

15 października 2015 r.
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie w 10. rocznicę ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zapraszamy Pracowników i Studentów zainteresowanych problematyką przemocy. O problemie mówić będą tak znakomici znawcy problemu, jak m.in.  prof. dr hab. Irena Pospiszyl, prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl,  prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, przedstawiciele Rządu, Fundacji „Dzieci Niczyje”, Niebieskiej Linii, Stowarzyszenia „Baba”, Policji, Prokuratury, Sądu. Gościć będziemy także przedstawicieli innych Uczelni z Kraju oraz ze Słowacji i Czech.

 

Konferencja odbywać się będzie w dniach 20 -21 października br. na Kampusie B, przy al. Woj. Polskiego 69 w auli C. Początek o godz. 9.30.

 

Konferencję objęli patronatem: Rektor  Uniwersytetu Zielonogórskiego  prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak,  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Renata Teodorczyk i Lubuskie Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet w Zielonej Górze „Baba”.

 

Program konferencji:  

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT