Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Trójstronne Forum Młodzieżowe zaprasza do Moskwy!

Forum 2015 Moskwa.jpg

 

9 lipca 2015 r. 

 

Od 28 września do 2 października 2015 r. w Moskwie odbędzie się trzecie Trójstronne Forum Młodzieżowe pomiędzy Polską, Niemcami i Rosją. Jego Organizatorami są: drjug – Stowarzyszenie Absolwentów Niemiecko-Rosyjskiego Parlamentu Młodzieży, GFPS-Polska – Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Niemiecko-Rosyjski Fundusz Wymiany Młodzieży. W Forum będzie uczestniczyć po 10 młodych liderów z Polski, Niemiec i Rosji w wieku od 18 do 26 lat.

 


Do udziału w Forum Organizatorzy zapraszają osoby zaangażowane społecznie lub politycznie, interesujące  się polityką, ekonomią, historią lub kulturą, które chciałyby zostać członkami tej aktywnej społeczności. 

 

 

Celem Forum jest inicjowanie otwartego dialogu pomiędzy młodymi ludźmi z Polski, Niemiec i Rosji oraz umożliwienie im uczestnictwa w rozwijaniu zrównoważonych relacji pomiędzy tymi krajami. Forum w Moskwie oferuje niezwykle atrakcyjny program obejmujący warsztaty, wycieczki i intrygujące dyskusje z wybitnymi przedstawicielami mediów, polityki, kultury i ekonomii z Polski, Niemiec i Rosji (szczegółowe informacje znajdują się  we wstępnym programie: 

http://gpr-youthforum.org/images/Tri/rndm/blog/2015/Preliminary_programme.pdf).

Uczestnicy Forum  otrzymają możliwość dzielenia się swymi opiniami oraz prezentacji własnych pomysłów politycznym i dyplomatycznym przedstawicielom trzech krajów, a tym samym wesprą pozytywny rozwój relacji polsko-niemiecko-rosyjskich w przyszłości.

 


Oto szczegółowe informacje  dotyczące Forum:


- językiem roboczym projektu jest angielski. Dodatkowa znajomość niemieckiego i rosyjskiego jest mile widziana;


- grupą docelową są młodzi ludzie w wieku od 18 do 26 lat z Polski, Niemiec i Rosji, którzy realizują zadania z dziedziny polityki i społeczeństwa obywatelskiego; szczególne zainteresowanie dotyczące wzajemnych relacji, kultury oraz obecnych problemów wewnątrz i pomiędzy trzema krajami zostanie pozytywnie odnotowane;


- Trójstronne Forum Młodzieżowe zostanie wzbogacone przez osobisty wkład uczestników;


- po zapoznaniu się z programem Forum jego organizatorzy  proszą o zawarcie w formularzu zgłoszeniowym proponowanego zagadnienia, w ramach którego zgłaszający może zaprezentować wstęp do dyskusji; 


- udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty uczestników na miejscu; 


- koszty podróży będą częściowo zrekompensowane (do 50 proc.). Dokładna kwota zależeć będzie od wysokości wsparcia finansowego sponsorów forum;


- Organizatorzy oczekują od uczestników Forum pełnego udziału we wszystkich jego modułach. Przyznanie certyfikatów poświadczających udział, a także zwroty kosztów nastąpią z zastrzeżeniem wypełnienia tego warunku;

 

- ogłoszenie rekrutacji znajduje się pod adresem: http://gpr-youthforum.org/index.php/30-call-for-applications .

 

 

 


Co składa się na kompletny wniosek:


- wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny pod: http://goo.gl/forms/xRyvCA8yFJ) ;

 

- CV osoby zainteresowanej udziałem w Forum (można skorzystać z przykładowego szablonu: http://https://goo.gl/uySTam); 


- krótki esej (300-500 słów w j. angielskim) dotyczący jednego z następujących zagadnień:


1. International business at the times of EU-Russia political tensions: challenges and opportunities;


2. European energy policy and security;


3. Role of Russia, Germany and Poland in mediating the Ukrainian crisis;


4. How can civic engagement enhance trilateral relations?;


5. Describe the idea of the tri-/multilateral project you want to develop throughout or after the forum;


6. Of course, you can also relate to your own academic work.

 


Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać na adres: trialogue@drjug.org (temat: Aplikacja - Trialog Moskwa, nazwy plików: CV_Nazwisko Imię; Esej_Nazwisko Imię).

 

 

Termin składania wniosków to 24 lipca 2015 r. !

 


Organizatorzy zachęcają osoby zainteresowane udziałem w Forum do zadawania drogą mailową pytań dotyczących procesu rekrutacji oraz zapewniają, że dostarczą niezbędnych informacji o idei Forum oraz o organizowanym przez nich wydarzeniu.

 

Oficjalna strona Forum na facebook'u:  https://www.facebook.com/trilateral.youth.forum .

 

 

Organizatorzy Forum Moskwa loga właściwe.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT