Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Trwa rekrutacja do projektu LUBUSKI SPINACZ BIZNESU I NAUKI

7 stycznia 2015 r.

 

Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą LUBUSKI SPINACZ BIZNESU I NAUKI.

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu na postawie wzorca niemieckiego, a także podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw, pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych.

 

Do udziału w projekcie organizatorzy zapraszają:
•    Naukowców - przedstawicieli świata nauki, jednostek naukowych - pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni, zainteresowanych komercjalizacją wiedzy i opracowaniem innowacyjnego rozwiązania w ramach współpracy z firmą,
•    Przedsiębiorstwa i ich pracowników - mikro, małe, średnie lub duże firmy, prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego, zatrudnionych na umowę o pracę, zainteresowane współpracą z naukowcem i pozyskaniem innowacyjnego rozwiązania we współpracy ponadnarodowej;

Zapraszamy na wyjazd studyjny do Niemiec w dniach 2-3 lutego 2015 r.

Projekt będzie realizowany w ramach VIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Regionalne Kadry Gospodarki” jako działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.

 

Projekt.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT