Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe Ilustracja i komiks z elementami concept art

7 października

 

 

Do 30 października br. trwa rekrutacja na studia podyplomowe ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI CONCEPT ART na Wydziale Artystycznym UZ.


Studia Ilustracja i komiks z elementami concept art przygotowują do prestiżowych i rozwijających się zawodów związanych z rysunkiem. Ilustracja i komiks są traktowane w bardzo szerokiej perspektywie. Kierunek jest dostosowany do przygotowania absolwenta pod kątem pracy w zawodach, w których ilustracja jest nieodzowną częścią. Pomagamy także w ukształtowaniu własnej drogi twórczej i indywidualnej wrażliwości w kreacjach użytkowych i artystycznych.


Program studiów obejmuje swoim zakresem zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne w mediach tradycyjnych oraz cyfrowych. Przedmioty uczą stosowania tradycyjnych narzędzi i technik malarskich, rysunkowych jak i zapoznają z tradycyjną praktyką pracowni grafiki warsztatowej, która współtworzyła historię ilustracji (litografia, drzeworyt). Zajęcia w zakresie nowych mediów obejmują: wykorzystanie programów graficznych i fotografii w pracy ilustratora, digital painting, ilustracje 3D.


Podczas spotkań autorskich i wykładów gościnnych zaproszeni znani rysownicy, autorzy komiksów i ilustracji poprowadzą wykłady oraz warsztaty prezentujące realia pracy w zawodzie i własne doświadczenie. Koncentrujemy się na kompleksowym nauczeniu różnych umiejętności i przekazaniu wiedzy, która w całości składa się na sylwetkę ilustratora.


Zajęcia prowadzone są formie wykładów i ćwiczeń (grupy wykładowe do 22 osób) w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych. Program obejmuje 200 godzin, w tym wykłady, ćwiczenia, spotkania z twórcami.

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach i firmach wydawniczych, branży gier komputerowych oraz produkcji telewizyjnych i filmowych. Umiejętności ilustratora znajdują zastosowanie także w kształtowaniu aplikacji multimedialnych oraz tworzeniu prezentacji i stron internetowych. Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w pracy indywidualnej i zespołowej poprzez odpowiednie zestawienie ze sobą proporcji pomiędzy wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.


 

ilustracja i komiks z elementami concept art (6).jpg


Adresaci studiów:

Studia adresujemy do absolwentów i studentów studiów licencjackich/magisterskich, ze wszystkich kierunków studiów (także pozauniwersyteckich).


Wymagania wstępne:

Wymagania jakie powinien spełnić kandydat to; dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.


Miejsce składania dokumentów:

mgr Barbara Panek-Sarnowska

Wydział Artystyczny

ul. Wiśniowa 10

65-001 Zielona Góra

tel./fax (68) 328-29-74

 e-mail: B.Panek@wa.uz.zgora.pl

 

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji podyplomowych:


Czas trwania - 2 semestry. Liczba punktów ECTS – 60

Łączną liczba godzin dydaktycznych: 200


Plan studiów:

Studia będą realizowane w trybie zjazdów co dwa tygodnie (sobota, niedziela). Ogółem ok 14 zjazdów po 7 w semestrze (13-14 godzin zajęć na zjazd, godzina dydaktyczna = 45 min)

Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: listopad 2015

Cena: 2400 zł (za dwa semestry) - dotyczy roku akademickiego 2015/2016

Pierwszy semestr: 1200 zł

Drugi semestr: 1200 zł

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Opłata za studia nie obejmuje kosztów materiałów plastycznych niezbędnych do realizacji programu.

Pytania?
Pytania w sprawie organizacji i programu studiów prosimy kierować na adres: ilustracjaikomiks@wp.pl


Opiekun studiów podyplomowych:

Wydział Artystyczny UZ

Instytut Sztuk Wizualnych

dr hab. Magdalena Gryska prof. UZ

ilustracjaikomiks@wp.pl

 

Aktualności:

http://www.isp.uz.zgora.pl/aktualnoci/1-najnowszy/869-ilustracja-i-komiks-z-elementami-concept-art.html
 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT