Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Trwa rekrutacja studentów na staże wakacyjne 2018 w USA!

logo_PAII_a.jpg

6 listopada 2017 r.

 

 

Trwa rekrutacja dla polskich studentów do programu wakacyjnych praktyk 2018 w renomowanych amerykańskich firmach. To już kolejna edycja Polish-American Internship Initiative. Na stronie internetowej PAII dostępne są oferty stażowe firm Raytheon Corporation oraz Scripps Networks Interactive. Studenci, którzy chcieliby wyjechać na staż w USA w wakacje 2018 r., mogą składać aplikacje on-line.

 

 

Dzięki PAII wyróżniający się w nauce polscy studenci odbywają wakacyjne praktyki w USA, w uznanych amerykańskich korporacjach. Uczestnicy staży, które trwają od 2 do 3 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie. Udział w programie jest dla studentów bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz pomagają studentom w uzyskaniu wizy. Podczas staży studenci zdobywają cenne doświadczenie zawodowe i mają okazję wiedzę zdobytą na studiach wykorzystać w praktyce.

 

 

Dostępne oferty stażowe na 2018 rok to propozycje renomowanych korporacji: Raytheon Corporation (koncern zbrojeniowy) oraz Scripps Networks Interactive (korporacja medialna, właściciel m. in. Travel Channel, Food Network, HGTV i TVN). Poszukiwani są studenci, którzy studiują na kierunkach technicznych, inżynierskich, informatycznych, ekonomicznych, zarządzaniu, logistyce, kierunkach związanych z marketingiem i nowymi mediami. W sumie na staże wyjedzie 12 osób.

paii-rekrutacja-2018.jpg

Fot. Materiały prasowe PAII

O udział w programie mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych uczelni akademickich, biegle władający językiem angielskim, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie. Do udziału szczególnie zachęcani są uczestnicy programów „Stypendia Pomostowe” oraz  „Projektor - Wolontariat Studencki”.

 

 

Rekrutacja do programu przebiega on-line. Termin składania elektronicznych wniosków upływa 15 listopada br. dla staży w Raytheon Corporation i 15 grudnia br. dla staży Scripps Networks Interactive. Więcej informacji oraz szczegółowe oferty staży pod adresem: http://www.paii.pl.

 

 

Polish-American Internship Initiative to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ambasady USA w Polsce, wspierane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie. Realizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże. Od 2011 roku, w siedmiu edycjach PAII, 87 polskich studentów odbyło staże w amerykańskich firmach i zyskało bezcenne doświadczenie zawodowe.

 

 

 

                                                                    *                          *                      *


Realizator programu - Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości istnieje od 1991 roku. FEP działa na rzecz wyrównywania szans młodzieży pochodzącej z rejonów wiejskich w dostępie do wyższej edukacji oraz zapewnienia polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na rynku pracy. Główne działania Fundacji koncentrują się na przyznawaniu stypendiów studentom wszystkich lat studiów, począwszy od I roku studiów, w ramach prowadzonego od 2002 roku Programu Stypendiów Pomostowych; inicjowaniu i organizowaniu konkursów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości oraz konferencji; organizowaniu staży  i dofinansowywaniu nauki w kraju i za granicą. Fundacja jest również realizatorem  programu Projektor – wolontariat studencki.

 

 

Więcej informacji:


Renata Janowska, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, r.janowska@fep.lodz.pl, tel.: (42) 632 59 91,

 


http://www.paii.pl; http://www.stypendia-pomostowe.pl; http://www.fep.lodz.pl .

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT