Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Trwają konkursy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.jpg

18 października 2018 r.

 


Minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Konkursy realizowane są w ramach modułów: Uniwersalia 2.2, Uniwersalia 2.1 i Dziedzictwa Narodowego.

 


Program finansuje oryginalne projekty naukowe realizowane w Polsce, obejmujące badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski (Uniwersalia 2.2).

 

 

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujące zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego (Uniwersalia 2.1).

 

 

Ponadto przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej (Dziedzictwo narodowe).

 


Nabór wniosków prowadzony będzie w formie elektronicznej  do 31 października 2018 r.

 


Aktualne informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie http://www.dn.uz.zgora.pl/komunikaty/  .

 


Informacji w sprawie konkursów z ramienia prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego udzielają:

 


mgr Monika Zawada, e-mail: m.zawada@adm.uz.zgora.pl, tel. 789 441 621,


mgr Agata Nolka-Metrykowska, e-mail: a.nolka-metrykowska@adm.uz.zgora.pl, tel. 789 441 621.
 

 

Informacje można też uzyskać osobiście w Rektoracie (ul. Licealna 9), I piętro pok. 107. 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT