Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Trzej naukowcy z UZ otrzymali granty NCN-u

3 czerwca 2022 r.

 

Miło nam poinformować, że trzej naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymali granty Narodowego Centrum Nauki w konkursach: OPUS 22  i Sonata 17 w trzech różnych dyscyplinach. Szczegóły poniżej.
 

R. Januchowski.jpg

Prof. R. Januchowski z dziećmi. Fot. Archiwum prywatne prof. R. Januchowskiego.

Nowa strategia terapeutyczna zwiększająca wrażliwość na chemioterapię w leczeniu raka jajnika oparta o modulowanie aktywności kanonicznej i niekanonicznej ścieżki sygnałowej Sonic Hedgehog to tytuł projektu, który otrzymał finansowanie w ramach programu OPUS 22. Jego kierownikiem jest dr hab. Radosław Januchowski, prof. UZ z Instytutu Nauk o Zdrowiu UZ. Wartość projektu to 3 100 190,00 zł, a  będzie realizowany w latach 2022 – 2026.

 

Celem projektu jest opracowanie nowych strategii terapeutycznych w celu przełamania oporności komórek raka jajnika na stosowaną w leczeniu chemioterapię.


Rak jajnika jest najbardziej śmiertelnym nowotworem ginekologicznym. Pomimo początkowo dobrej odpowiedzi na leczenie cytostatykami u około 80 proc. pacjentek w trakcie leczenia rozwija się oporność na chemioterapię, co czyni dalsze leczenie nieskutecznym. Za rozwój oporności odpowiedzialne są nowotworowe komórki macierzyste. Celem badań jest zahamowanie aktywności ścieżek sygnalizacyjnych nowotworowych komórek macierzystych, a w konsekwencji pozbawienie komórek nowotworowych możliwości rozwoju mechanizmów obronnych przed chemioterapią. Przewidywanym efektem badań jest zwiększenie skuteczności chemioterapii, co powinno się przełożyć na zwiększenie ilości pacjentek całkowicie wyleczonych oraz znaczne przedłużenie życia pozostałych pacjentek.

 

kw. International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems - SPIES 2019. Melbourne, Australia, fot. prof. Arkadiusz Piwowar.JPG

Prof. Maciej Dzikuć w 2019 r. podczas międzynarodowej konferencji (International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems SPIES) w Melbourne, Australia. Fot. prof. Arkadiusz Piwowar.

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich w Polsce to tytuł projektu, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ z Instytutu Ekonomii i Finansów UZ. Będzie on finansowany w ramach programu OPUS 22. Projekt ma wartość 366 468,00 zł i będzie realizowany w latach 2022 – 2025.


Celem planowanych w projekcie badań jest identyfikacja, opis i wyjaśnienie zjawisk oraz postaw, które wiążą się z rozwojem odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich w Polsce. Jest nim także wskazanie wpływu na jakość życia mieszkańców Polski zanieczyszczonego środowiska poprzez nieefektywną ekologicznie gospodarkę energetyczną, która w głównym stopniu oparta jest na węglu kamiennym i brunatnym. Ponadto ocenie zostanie poddana efektywność ekonomiczna i energetyczna obecnie wykorzystywanych surowców energetycznych podczas produkcji energii. Kontekst teoretyczny rozważań wpisuje się także w koncepcję zrównoważonego rozwoju.

 

dr Bartosz Gauza.png

Dr Bartosz Gauza. Archiwum prywatne dr Bartosza Gauzy.

W kierunku szerszego zrozumienia brązowych karłów na różnych etapach ewolucji to tytuł projektu, którego kierownikiem jest dr Bartosz Gauza z Instytutu Astronomii im. profesora Janusza Gila. Ten projekt będzie finansowany w ramach programu SONATA 17. Projekt ma wartość 693 860,00 zł i będzie realizowany w latach 2022 - 2024 w IA UZ.


Głównym celem tego projektu jest identyfikacja i badanie brązowych karłów na różnych etapach ewolucji, orbitujących wokół gwiazd. W ramach projektu zostaną scharakteryzowane fizyczne i atmosferyczne własności brązowych karłów i masywnych planet w szerokim zakresie temperatur, mas, metaliczności i wieku. Zespół projektowy w szczególności skupi się na eksploracji najzimniejszych dotąd poznanych brązowych karłów, tzw. karłów typu Y, których populacja stanowi łącznik między obiektami podgwiazdowymi, a gazowymi olbrzymami takimi jak Jowisz czy Saturn. Obiekty, które zespół zamierza wykryć staną się znakomitym celem do dalszych badań przy użyciu teleskopów nowej generacji, takich jak Ekstremalnie Wielki Teleskop czy Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT