Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Tytuł Profesora Honorowego Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistyczno - Technicznego w Szymkencie dla prof. Andrzeja Bisztygi z WPA UZ

 

 

20 sierpnia 2019 r.

CSC_0495.JPG

fot. od lewej: Senator RP, dr Piotr Zientarski, prof. Andrzej Bisztyga,WPiA UZ

           11 lipca 2019 r. w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie odbyła się uroczystość nadania tytułów Profesora Honorowego dwóm polskim prawnikom – konstytucjonalistom:  Kierownikowi Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Andrzejowi Bisztydze, prof. UZ oraz Senatorowi RP dr Piotrowi Zientarskiemu, pełniącemu funkcje przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej Senatu RP oraz wiceprzewodniczącego bilateralnej Parlamentarnej Grupy Polsko - Kazachstańskiej.

           W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób reprezentujących naukowe środowisko prawnicze oraz środowisko parlamentarzystów. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem i odśpiewaniem hymnów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Kazachstanu. Laudacje wygłosił Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce pan Margułan Baimukhan. W laudacji dotyczącej prof. Andrzeja Bisztygi wskazano na jego znaczący dorobek naukowy, obejmujący prace z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa europejskiego publikowane w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, Białorusi, Rosji, Turcji oraz w Kazachstanie. Podkreślono znaczenie licznych publikacji wyróżnionego z zakresu historii państwowości Kazachstanu oraz dotyczących bieżących zagadnień ustrojowych tego państwa, w tym zagadnień z zakresu prawa samorządu terytorialnego. Co szczególnie istotne, profesorowi Andrzejowi Bisztydze  udało się skupić wokół siebie grupę polskich i kazachstańskich naukowców podejmujących tę problematykę. W ramach tego nurtu badań naukowych można wskazać  znaczące, zbiorowe  prace opublikowane pod naukową redakcją obydwu wyróżnionych: Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski (red.):  Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015) oraz Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski (red.): Kazachstan - Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017).


           Wyróżnionym wręczono stosowne dyplomy sygnowane przez JM Rektora Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistyczno - Technicznego w Szymkencie prof. Yermakhana Kistaubayeva. Uniwersytet ten jest jednym z wiodących kazachstańskich uniwersytetów, kształcącym ponad 15 tysięcy studentów a miasto Szymkent - obok Astany Ałmaty jest miastem o specjalnym, republikańskim statusie. Jak zaznaczył Pan Ambasador, kazachstańskie tytuły profesorów honorowych zawierają w sobie i stanowią odpowiedniki europejskich tytułów doktorów honoris causa. Następnie, zgodnie z kazachstańską tradycją akademicką  obaj wyróżnieni prawnicy zostali ubrani w kazachskie stroje narodowe oraz uczelniane birety, które od tego momentu przysługują im już na stałe. Postlalaudacyjne wystąpienia, w których dokonano chwalebnej oceny wkładu wyróżnionych w rozwój nauki prawa, wygłosili prof. dr hab. Marek Chmaj (Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie), dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ (Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego), ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego), senator RP dr Kazimierz Kleina (wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Senat RP) oraz pan Piotr Jedliński (Prezydent Koszalina).
 

           Wystąpili także sami wyróżnieni. Wystąpienie prof. A.Bisztygi zostało poświęcone prowadzonym w Kazachstanie badaniom z zakresu porównawczego prawa konstytucyjnego. Prof. A.Bisztyga wskazał między innymi na znaczenie europejskich i polskich wzorców terytorialnej samorządności w dyskusji nad stworzeniem samorządu terytorialnego w Republice Kazachstanu.
 

               Uroczystość nadania prof. Andrzejowi Bisztydze i senatorowi Piotrowi Zientarskiemu tytułów Profesorów Honorowych Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistyczno - Technicznego w Szymkencie zgromadziła naukowców zainteresowanych problematyką prowadzonych przez nich badań naukowych oraz współpracowników i przyjaciół obu uhonorowanych prawników. Obok wyżej wymienionych uczestników uroczystości, wśród gości byli między innymi prof. dr hab. Tadeusz Bodio (Kierownik Zakładu Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH (Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach), prof. dr hab. Bronisław Sitek (Wydział Prawa Uniwersytet Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie), prof. dr hab. Jacek Sobczak (sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku), dr hab. Jerzy Ciapała (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego), dr hab. Jacek Zaleśny (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab.  Ryszard Balicki (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego), dr hab. Bogdan Ślusarz (Kierownik Katedry Organizacji Administracji, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego), dr Stefan Dyrka, prof. GWSH (Wydział Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach), senator RP dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ (wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP), senator RP dr hab. Andrzej Misiołek, prof. GWSH (przewodniczący Komisji Infrastruktury Senatu RP), senator RP Robert Dowhan (Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami Zagranicą Senatu RP), dr Władysław Sokołowski (b. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu), dr Zbigniew Wrona (Dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli), pan Artur Nizioł (Konsul Honorowy Republiki Kazachstanu w Katowicach), dr Adam Marszałek (Prezes Wydawnictwa Adam Marszałek), pan Józef Bryll (Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód).
 

             Nieodłącznym elementem święta były kuluarowe dyskusje uczestników oraz składanie gratulacji obu wyróżnionym konstytucjonalistom. Spotkanie  zakończyło się uroczystym bankietem. Zorganizowanie tej uroczystości w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie świadczy o przywiązywaniu przez służby dyplomatyczne Kazachstanu dużego znaczenia do rozwoju kontaktów naukowych między Kazachstanem a naszym krajem.

Przypomnijmy, prof. Bisztyga jest Profesorem Honorowy także  Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałmacie.

 

 

CSC_0373.JPG CSC_0337.JPG
CSC_0412.JPG CSC_0630.JPG

 

 

          Prof. Andrzeja Bisztyga, uchwałą Rady Naukowej Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w kazachstańskiej Ałmacie został także uhonorowany Medalem za zasługi dla tej Akademii. Dekoracji dokonał Rektor Akademii prof. Omirali Zhalairi podczas uroczystego, lipcowego posiedzenia Rady Naukowej EAP w Ałmacie. Medal został przyznany Profesorowi w uznaniu znaczącego wkładu w badania nad porównawczym prawem konstytucyjnym ze szczególnym uwzględnieniem bieżących zagadnień ustrojowych oraz historii kazachskiej państwowości oraz w rozwój współpracy naukowej i wydawniczej między polskimi i kazachstańskimi ośrodkami naukowymi.


       W kwietniu bieżącego roku w Zielonej Górze Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński i Rektor EAP prof. Omirali Zhalairi podpisali umowę o współpracy  między UZ i EAP. W trakcie naukowej wizyty w Kazachstanie w lipcu br. prof. Andrzej Bisztyga przedstawił wykłady gościnne na temat kierunków, treści i form naukowej kooperacji między prawnikami - akademikami  z Polski i Kazachstanu, a to  na posiedzeniu Rady Naukowej Akademii Prawa w Ałmacie oraz w Akademii Ekonomii i Prawa im. Dżoldasbekova w Tałdy Kurganie - stolicy okręgu ałmatyńskiego.


 

 

 

20190722_063247.jpg
fot. od lewej: Rektor Akademii Prawa im. Kunayeva w kazachstańskiej Ałmacie, prof. Omirali Zhalairi, prof. Andrzej Bisztyga, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT