Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Udział w pracach grupy roboczej DiverCity

MIiR.jpg


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jako Operator programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, działając we współpracy z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Urzędem Miasta Wrocławia, Urzędem Miejskim w Siechnicach oraz Ambasadą Norwegii w Polsce, zaprasza do wzięcia udziału w grupie roboczej DiverCity. 
 

Zaproszenie skierowane jest do studentów i absolwentów (młodych profesjonalistów; do 35 roku życia) z następujących kierunków:

architektura, urbanistyka,
planowanie przestrzenne,
socjologia,
ekonomia,
psychologia,
prawo i administracja,
praca socjalna
oraz kierunków pokrewnych.  


Udział w grupach roboczych jest szansą dla uczestników na zdobycie wiedzy teoretycznej i doświadczenia w pracy w międzynarodowym i interdyscyplinarnym zespole w tematyce planowania przestrzennego i polityki miejskiej, rozwoju miast, tworzenia wspólnot mieszkańców.       


Prace grup roboczych będą finansowane z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.


Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Szczegóły na stronie::
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT