Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Umowa o współpracy UZ z kolejną instytucją działającą w obszarze nowoczesnych technologii

22 lutego 2016 r.

 

Dziś w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Innovations for High Performance Microelectronics/Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą. Umowę podpisali: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. Tadeusz Kuczyński oraz Profesor Bernd Tillack – dyrektor naukowy IHP.

 

IHP GmbH – Innovations for High Performance Microelectronics/Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik to instytut naukowo–badawczy prowadzący prace badawcze i rozwojowe w zakresie systemów elektronicznych opartych na technologii krzemowej, układach wysokiej częstotliwości oraz technologiach na potrzeby komunikacji bezprzewodowej i szerokopasmowej. Priorytetem Instytutu są badania, których wyniki znajdą swoje zastosowanie m.in. w telekomunikacji, w przemyśle półprzewodnikowym, motoryzacji, w przemyśle lotniczym, telemedycynie i automatyce. IHP pełni również rolę centrum doskonałości w zakresie technologii półprzewodnikowych opartych na krzemie i germanie.


Instytut uczestniczy w realizacji wielu projektów badawczych - europejskich, międzynarodowych i krajowych. Współpracuje z uczelniami krajowymi i zagranicznymi.


IHP pełni też ważną rolę łącznika między środowiskiem akademickim a przemysłem. Szczególnie ważne w tej współpracy są tzw. "Joint Labs" ("wspólne laboratoria") tworzone zarówno z uniwersytetami i wyższymi szkołami technicznym regionu Berlin-Brandenburg jak też z uczelniami zagranicznymi, np. z Politechniką Poznańską.

 

Wstępne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy IHP i UZ dotyczą:

* prowadzenia wspólnych prac badawczych w zakresie bezprzewodowych sieci sensorowych,

*  współpracy w zakresie dydaktyki, w tym m.in. prowadzenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych przez pracowników naukowych IHP na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ z wykorzystaniem bazy sprzętowej IHP,

*  możliwości praktyk w IHP dla studentów UZ,

*  możliwości realizacji prac inżynierskich i magisterskich przez studentów UZ pod wspólną opieką pracowników naukowych UZ i IHP.

 

 

Warto podkreślić, iż IHP jest kolejną instytucją działającą w obszarze nowoczesnych technologii, która podejmuje współpracę z Wydziałem, Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (WIEA) UZ oraz działającym w jego strukturze Instytutem Metrologii, Elektroniki i Informatyki (IMEI). Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat współpracę podjęły firmy: ASTEC Sp. z o.o., ASTOR Sp. z o.o., LUG Light Fac­tory Sp. z o.o., Mazel MH Mazurkiewicz Sp. j., Max­Elek­tronik S.A, Meta­Pack Poland Sp. z o.o., Monster&Devices Sp. z o.o., Nord Drive Sys­tems Sp. z o.o., Per­cep­tus Sp. z o.o., Sidus Novum Sp. z o.o. Natomiast współpracę zintensyfikowały wieloletni partnerzy IMEI i WIEA: Lumel S.A., ADB Polska Sp. z o.o., IBM Pol­ska Sp. z o.o. Wśród przykładów współpracy w obszarze dydaktycznym można wymienić: utworzenie Stu­denckiego Koła Naukowego Cyfrowej Tech­niki Pomi­arowej pod patronatem firmy Lumel S.A., utworzenie akademii: MetaPack IT Academy, Akademii ADB oraz Perceptus IT Security Academy. Warto wspomnieć, iż w samym tylko 2015 r. firmy MetaPack Poland Sp. z o.o. oraz ADB Polska Sp. z o.o. ufundowały dwa nowoczesne laboratoria dydaktyczne wykorzystywane na kierunkach studiów Biznes Elektroniczny i Informatyka. Przedsiębiorstwa angażują się również w działania promocyjne, oferują praktyki oraz organizują wystawy najnowszych technologii przez siebie oferowanych. Współpraca z przedsiębiorstwami odbywa się również na płaszczyźnie naukowej i badawczo-rozwojowej.

 

 

DSC_0235.JPG DSC_0242.JPG DSC_0251.JPG
DSC_0254.JPG DSC_0214.JPG DSC_0226.JPG
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT