Umowa z wykonawcą Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Szpitalu Uniwersyteckim podpisana!

16 maja 2018 r.

 

KAZ_2673r.jpg

fot. K. Adamczewski, stoją od lewej: Dariusz Frankowski, wiceprezes zarządu MOSTOSTAL ZABRZE, Kazimiera Kucharska-Barczyk - kierownik Klinicznego Oddziału Pediatrii, Marek Morawski – prezes Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE, dr Marek Działoszyński - prezes Zarządu Szpitala Klinicznego, Elżbieta Anna Polak – marszałek Województwa Lubuskiego, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego

15 maja 2018 r. podpisana została umowa na projekt i realizację największej inwestycji w dziejach Szpitala Uniwersyteckiego. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka  będzie pięciokondygnacyjnym budynkiem o powierzchni ponad 14 tys. m kw., mieszczącym ponad 170 łóżek szpitalnych. Zaplanowano tam oddziały, których obecnie nie ma żaden lubuski szpital.


Z ramienia wykonawcy, czyli firmy MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna, umowę podpisali: Marek Morawski – Prezes Zarządu i Dariusz Frankowski – Wiceprezes Zarządu. Szpital Uniwersytecki reprezentował Prezes Zarządu dr Marek Działoszyński.


W briefingu prasowym, podczas którego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy, uczestniczyli również: Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Kazimiera Kucharska-Barczyk - Kierownik Klinicznego Oddziału Pediatrii.

Kiedy nastąpi symboliczne wbicie łopaty? Zgodnie z harmonogramem:

  • na koniec maja br. - wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncepcję budynku oraz zagospodarowania terenów wokół niego,
  • nie dłużej jak do 29 czerwca br.  powinno trwać przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę,
  • do 30 października 2020 r. przewiduje się zakończenie robót budowlanych.

 

 


Warto wspomnieć, iż tego samego dnia Zarząd szpitala podpisał również, z francuską firmą SAFAGE Societe par Actions Simplifiee, umowę na nadzór  inwestorski robót budowlanych tej inwestycji.


Przypomnijmy -  CZMiDz finansowane jest przede wszystkim ze środków unijnych, a konkretnie Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (blisko 56 mln zł). Ponad 32 mln zł to dotacja z budżetu województwa, a 9 mln z budżetu państwa. Reszta to wkład własny szpitala.


Planowana struktura Centrum zakłada m.in. stworzenie oddziałów, których obecnie nie maw Lubuskiem tj. Oddział Onkologii Dziecięcej, Od dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci oraz odcinek izolacyjno-zakaźny.

 

Źródło: http://www.szpital.zgora.pl/37-baner/533-umowa-z-wykonawca-centrum-zdrowia-matki-i-dziecka-podpisana

 

 

KAZ_2657r.jpg KAZ_2661r.jpg KAZ_2662r.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT