Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski członkiem Open Geospatial Consortium (OGC)

15 lipca 2021 r.

 

OGC - logo.png

30 czerwca 2021 r.  Uniwersytet Zielonogórski przystąpił do Open Geospatial Consortium i reprezentowany jest przez dr hab. inż. Annę Bazan – Krzywoszańską, prof. UZ – kierownika Ogólnouczelnianego Laboratorium Analiz Geoprzestrzennych.


OGC to międzynarodowe konsorcjum zrzeszające ponad 500 członków reprezentujących  jednostki naukowo - badawcze i uczelnie oraz instytucje prywatne i publiczne z całego świata. Głównym jego celem jest  wypracowanie nowych standardów związanych z zapisem, prezentacją, dostępnością i wymianą zbiorów danych przestrzennych. Dyskusje na powyższe tematy odbywają się w specjalistycznych grupach, które mają wpływ na rozwijane kluczowe standardy w nowych obszarach takich jak: GIS, ML, AI, IoT, czy Digital Twins, w dziedzinach związanych między innymi ze: Smart Cities rolnictwem, obronnością, transportem, aktywnością gospodarczą itp. OGC umożliwia wymianę doświadczeń w ramach członkostwa i nawiązanie współpracy w zakresie standaryzacji danych i usług geoprzestrzennych. Członkostwo w stowarzyszeniu daje również możliwość uczestniczenia w projektach testowych (OGC testbeds), w których tworzone standardy podlegają praktycznej weryfikacji w rzeczywistych warunkach projektowych.

 

OGC oferuje dostęp do najnowszych danych między innymi z zakresu: monitoringu powodziowego, planowania przestrzennego, informacji dotyczących zagrożeń sejsmicznych, kontroli plonów, nawodnienia, zagrożenia chorobami a nawet strat spowodowanych działalnością człowieka czy zwierząt. To także możliwość wykorzystania zbiorów danych w celach dydaktycznych, prowadzenia projektów badawczych, pisania prac dyplomowych i doktorskich czy możliwość aplikowania o projekty i granty w konkursach międzynarodowych i krajowych. Polskę w ramach konsorcjum oprócz Uniwersytetu Zielonogórskiego reprezentuje Państwowy Instytut Geologiczny, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Członkostwo w OGC doskonale wpisuje się w zaangażowanie naszej Uczelni w Sieć Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, dzięki któremu uzyskaliśmy dostęp do Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych CENAGIS. Od grudnia 2020 r. członkiem Rady Sieci, reprezentującym Uniwersytet Zielonogórski  jest dr hab. inż. Anna Bazan- Krzywoszańska prof. UZ.

 

Więcej informacji na temat Open Geospatial Consortium znajduje się na stronie: https://www.ogc.org.

 

Pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą korzystać z dostępu do zasobów i projektów OGC. Po dane dostępowe należy zwrócić się do Biblioteki UZ: informatycy@bu.uz.zgora.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT