Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski inicjatorem konsorcjum małych i średnich uczelni akademickich

23 stycznia 2017 r.

 

20170121_214804.jpg

Z inicjatywy Uniwersytetu Zielonogórskiego powstało konsorcjum małych i średnich uczelni akademickich, którego głównym celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie najbardziej istotnych, z ich punktu widzenia, grup zagadnień związanych z nowym projektem ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym” i ich szerokiej prezentacji.


Kolejnym celem jest rozpoznanie potencjalnych form wzajemnej współpracy, która z mniejszych uczelni, uczyniłaby silnych uczestników polityki naukowej Polski na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz przedstawienie koncepcji prawnych rozwiązań regulacyjnych sprzyjających współpracy między uczelniami w zakresie badań i kształcenia, ułatwiających i zachęcających do współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym.


Uniwersytet Zielonogórski złożył wniosek w konkursie realizowanym w ramach programu DIALOG „Region dla uczelni, uczelnia dla regionu” – kluczem do zrównoważonego rozwoju Polski Stanowisko 21 akademickich uczelni (uniwersytetów i politechnik) w sprawie nowego projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz możliwości współpracy między uczelniami w celu poprawy jakości rozwoju naukowego, kształcenia oraz innowacyjności w skali regionalnej i globalnej.


W dniu 19.01.2017 r. w siedzibie MNiSW odbyło się pierwsze spotkanie w ramach planowanego Projektu. Na spotkanie przybyli rektorzy lub prorektorzy wszystkich 21 zaproszonych uniwersytetów i politechnik. Konferencję otworzył prof. Aleksander Bobko, Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który podziękował Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeuszowi Kuczyńskiemu za cenną inicjatywę.


Założenia Projektu „Region dla uczelni, uczelnia dla regionu” uzyskały pełną akceptację wszystkich zaproszonych do udziału w Konsorcjum Uczelni. Ukonstytuowało się jego prezydium. Przyjęto nazwę „Zielonogórska Konferencja Rektorów", pod którą będą występować uczelnie wchodzące w jej skład.  


Od stycznia 2017 r. wspólne stanowisko „Zielonogórskiej Konferencji Rektorów” będzie prezentowane na wszystkich konferencjach programowych Narodowego Kongresu Nauki. Podjęte również zostały działania w celu systematycznej i aktywnej obecności ekspertów Konferencji na posiedzeniach Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

 

 

 

 

20170119_112842-ok.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT