Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski - konkurs na stanowisko administracyjne w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni

 

 

8 czerwca 2017 r.

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs

na stanowisko administracyjne

w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni

(umowa na zastępstwo)

 


Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

- organizacja i nadzór pracy pracowników portierni                                                 
- ewidencjonowanie czasu pracy pracowników portierni, tworzenie grafików,
- sporządzanie comiesięcznych listy obecności pracowników portierni,
- sporządzanie harmonogramów planowanego oraz rzeczywistego czasu pracy portierów oraz przekazywanie go do Działu Osobowego,
- w przypadkach losowych pracowników portierni, odpowiada za natychmiastowe wyznaczenie zmiennika oraz dokonywanie odpowiednich korekt w grafikach pracy portierów, w celu zachowania ciągłości pracy portierni,
-  prowadzenie rejestru urlopów oraz zwolnień lekarskich,    
- przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych,
- dostarczenie korespondencji,
- odpowiada za należyte wyposażenie pomieszczeń portierni,
- zabezpieczenie portierni w książki rejestru pobieranych kluczy, książki dyżurów, czytniki kodów kreskowych itp.                                                                            
- odpowiada za gospodarkę kluczami - wnioskuję o dorobienie kluczy, zabezpiecza klucze zapasowe, plomby,
- obsługa i personalizowanie kart RFID pracowników,                    
- kontrola obiegu kart RFID poprzez:                                                                       
- wydawanie spersonalizowanych kart na podstawie informacji Działu Osobowego,
- przyjmowanie informacji o ich zagubieniu, uszkodzeniu lub kradzieży i obsługa tej informacji,                                                                         
- realizacja procesu likwidacji karty na podstawie informacji Działu Osobowego,
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie realizacji ich potrzeb dostępu do obiektów i pomieszczeń oraz ochrony mienia,   
- administrowanie danymi dostępowymi (charakterystyki kart dostępowych oraz ich kodyfikacji) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie i przechowywanie,
- wnioskowanie o zlecenie dostaw i usług związanych z Sekcją Kontroli dostępu oraz Ochrony mienia i Obsługi Audiowizualnej,
- organizacja usuwania awarii: depozytorów, alarmów, monitoringu,                                                                                                                                                       

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe, kierunek zarządzanie
- umiejętność zarządzania zasobami ludzki
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
- samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
- umiejętności analitycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność.

 

Pisemne oferty zawierające:

CV,
list motywacyjny.

należy składać do 14 czerwca 2017 roku w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9. pok. 303 lub przesłać w formie elektronicznej na adres j.bartusz@adm.uz.zgora.pl oraz s.szumalo@adm.uz.zgora.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn.zm).

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT