Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski ma kolejnego profesora!

prof. Laber.JPG

Fot. archiwum prywatne prof. S. Labera.

 

21 sierpnia 2015 r.

 

Miło nam poinformować, że kolejny naukowiec z Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał akt nominacyjny na profesora nauk technicznych. Dr hab. inż. Stanisław Laber z Wydziału Mechanicznego odebrał go z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 31 lipca br. Warto podkreślić, że prof. S. Laber całe swoje zawodowe życie i pracę naukową związał z zielonogórską uczelnią. Najpierw z Wyższą Szkołą Inżynierską, potem z Politechniką Zielonogórską, a następnie z Uniwersytetem Zielonogórskim. Od początku swej zawodowej drogi do dzisiaj jest pracownikiem Wydziału Mechanicznego UZ. 

 

 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Laber urodził się 1 stycznia  1941 r. oku  w Kromołowie (obecnie dzielnica Zawiercia).  W 1965 r. ukończył wyższe studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej ze specjalnością obróbka skrawaniem i obrabiarki. Po ukończeniu studiów jako stypendysta Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze podjął pracę w nowo powstałej Wyższej Szkole Inżynierskiej  w Zielonej Górze.  

 


Od początku pracy w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze prof. S. Laber zajął się badaniami, które można podzielić na trzy zasadnicze grupy: badania w zakresie optymalizacji technologii obróbki wykańczającej elementów maszyn; badania stanu warstwy wierzchniej elementów maszyn po procesach obróbki wykańczającej, badania właściwości użytkowych elementów maszyn (właściwości tribologiczne, odporność na zatarcie, wytrzymałość kontaktowo-zmęczeniowa) w funkcji ich stanu warstwy wierzchniej. Te zagadnienia stanowią jedną logiczną całość i prowadzą do optymalizacji właściwości użytkowych eksploatacyjnej warstwy wierzchniej części maszyn i urządzeń.

 

 

W 1973 r.  na podstawie pracy doktorskiej pt. Badania wpływu kulkowania udarowego na niektóre własności warstwy wierzchniej żeliwa Żl 25+Cu Rada Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Gdańskiej nadała S. Laberowi stopień naukowy doktora nauk technicznych. Praca została wyróżniona i nagrodzona przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki nagrodą III-go stopnia.

 


Dnia 18 grudnia 1987 r. uchwałą Rady Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie  uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, technologii maszyn. W 1989 r. za pracę habilitacyjną pt. Analiza współzależności pomiędzy stanem  warstwy wierzchniej a właściwościami użytkowymi żeliwnych elementów maszyn obrabianych nagniataniem,  otrzymał nagrodę Ministra Edukacji.

 

 

Na Wydziale Mechanicznym stworzył szkołę naukową konstytuowania warstwy wierzchniej obróbki nagniataniem żeliw oraz modyfikowania warunków pracy węzłów tarcia dodatkami do środków smarowych. Organizował i współorganizował kilka laboratoriów na tym Wydziale. 

 

Jego dorobek naukowy obejmuje blisko 200 prac i publikacji zaprezentowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Współpracował i współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, zwłaszcza na Białorusi i w Rosji.

 

Na WM pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji kierowniczych, od kierownika pracowni po dyrektora Instytutu i pełnomocnika rektora. Był również członkiem Senatu w latach 1974-1981 oraz 1996-1999.     

 

Od 1998 r. jest opiekunem koła Naukowego Eksploatacja Maszyn na Wydziale Mechanicznym. Wielokrotnie organizował obozy naukowe dla studentów.

Za działalność naukowo-badawczą kilkakrotnie był nagradzany nagrodą Rektora.

 

 

Od 1973 r. bierze czynny udział w pracach Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN.  Od 1975 r. jest członkiem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej  i Stosowanej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, od 1980  r. członkiem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

 

 

W  1986 r. za całokształt działalności został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a za działalność związkową  otrzymał Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

 

 

Dnia 31 lipca 2015 r. na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej Prezydent Bronisław Komorowski wręczył Mu nominację  na profesora nauk technicznych.                                                                                                         
   

                                                                                        
Poza zawodowe zainteresowania prof. S. Labera to: sport, filatelistyka, sadownictwo. 
Małżonka,  dr inż. Alicja Laber, jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, syn Sławomir jest lekarzem medycyny o specjalności ginekologiczno – położniczej. Córka Agnieszka jest studentką studiów doktoranckich na Wojskowej Akademii Technicznej.

 


Serdecznie gratulujemy nominacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT