Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski nominowany do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders 2020

14 lipca 2021 r.

 

Elsevier wł..jpg

Uniwersytet Zielonogórski znalazł się w gronie trzech uczelni nominowanych do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders 2020 w obszarze nauk ścisłych wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Uniwersytetem Warszawskim.

 

Nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders otrzymują uczelnie, których badania wnoszą największy wkład w postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.

 

Przyznawane są w sześciu szerokich dyscyplinach (według klasyfikacji OECD): obszarze nauk rolniczych i przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, humanistycznych, nauk o zdrowiu i medycznych, nauk ścisłych oraz społecznych. Przy wyłanianiu zwycięzców brane są pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.

 

Nominowane uczelnie w obszarze nauk ścisłych:

 

  • Uniwersytet Zielonogórski

76% publikacji UZ to prace z obszaru nauk przyrodniczych. Ponad 40% prac powstało przy współudziale osób z instytucji zagranicznych. Udział dokumentów w czasopismach z pierwszego decyla bazy stanowił jedną piątą wszystkich prac. Najczęściej autorzy publikowali w: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Astrophysical Journal.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Dorota Rosińska, prof. Oleksandr Barkalov, prof. Larysa Titarenko.

 

  • Uniwersytet w Białymstoku

Udział publikacji UwB w tym obszarze stanowi ponad 80%. Ponad 45% z nich powstało we współpracy z autorami z instytucji zagranicznych, a 22 zostało opublikowanych w pierwszym decylu bazy Scopus pod względem wskaźnika CiteScore. Najczęściej wybierane tytuły to: Physical Review D, Astrophysical Journal, Astrophysical Journal Letters.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Piotr Jaranowski, prof. Anatol Odzijewicz, dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB.

 

  • Uniwersytet Warszawski

Prace z obszaru stanowią ponad 70% wszystkich dokumentów afiliowanych UW. Udział autorów z zagranicy w pracach afiliowanych to ponad 53%. Publikacje w periodykach z pierwszego decyla stanowiły 31% wszystkich publikacji z obszaru Natural Sciences. Najczęściej wybierane tytuły: Journal of High Energy Physics, Physical Review D, Physical Review Letters.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: dr Karol Buńkowski, mgr Marek Walczak, prof. Krzysztof Doroba.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ELSEVIER Research Impact Leaders 2020 (z powodu pandemii COVID-19 nie było możliwości wręczenia jej w ubiegłym roku) nastąpi podczas uroczystej Gali w ramach konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, która odbędzie się 15 lipca br. w Warszawie.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT