Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na stanowisko kierowcy w Dziale Zaopatrzenia

6 grudnia 2018 r.

 

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs na stanowisko kierowcy

w Dziale Zaopatrzenia

 

 

 

Do podstawowych zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 

 • Kierowanie pojazdami o DMC do 3,5 tony (przewóz osób i towarów).
 • Dbanie o pojazd powierzony do stałego prowadzenia i codziennej obsługi.
 • Prowadzenie na bieżąco Książki Pracy Kierowcy - podstawowego dokumentu upoważniającego do użytkowania pojazdu.
 • Pobieranie i rozliczanie zużytego paliwa zgodnie z obowiązującą normą.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie zleconych zadań transportowych.
 • Realizowanie innych zadań powierzonych przez Kierownika Sekcji Transportu będącego  w zakresie zadań Działu Zaopatrzenia.


 

Wymagania niezbędne: 
 

 • wykształcenie zawodowe lub wyższe,
 • ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów o DMC do 3,5 tony,
 • staż pracy min. 3 lata,
 • dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

 

Pisemne oferty zawierające:

 • życiorys (CV),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia  31 grudnia 2018 do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

 

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
 • Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

 

 

 

 


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT