Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na stanowisko naukowo-techniczne w ramach umowy o pracę

 

 

5 października 2017 r.

 

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs
na stanowisko naukowo-techniczne

w ramach umowy o pracę

 

Miejsce pracy:

Laboratorium, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

* wykształcenie minimum licencjat – biologia, biotechnologia lub analityka medyczna,
* samodzielność i kreatywność,
* umiejętność pracy w zespole,
* dyspozycyjność,
* umiejętność pracy ze współczesną aparaturą badawczą wyposażoną w systemy komputerowego sterowania i oprogramowania.

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy m.in.:

* przygotowanie aparatury i sprzętu do zajęć dydaktycznych i badań naukowych,
* przygotowanie stanowisk badawczych,
* wykonywanie badań diagnostycznych,
* obsługa aparatury laboratoryjnej,
* generowanie zamówień na potrzeby dydaktyczne.

 

Pisemne oferty zawierające:

list motywacyjny,
CV,
dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

 

należy składać osobiście w Biurze Dziekana Uniwersytetu Zielonogórskiego (Budynek F, ul. Zyty 28) lub elektronicznie na adres: biurodziekana@wlnz.uz.zgora.pl do dnia 13.10. 2017 r. do godz. 15:00


Do CV należy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922)


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT