Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowo-technicznego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

 

22 maja 2018 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs
na stanowisko pracownika naukowo-technicznego

w ramach umowy o pracę

na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

 

 

Miejsce pracy:

Laboratorium, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie minimum licencjat – biologia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, lub analityka medyczna,
 • samodzielność i kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy ze współczesną aparaturą badawczą wyposażoną w systemy komputerowego sterowania i oprogramowania.

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy m.in.:

 • przygotowanie aparatury i sprzętu do zajęć dydaktycznych i badań naukowych,
 • przygotowanie stanowisk badawczych,
 • wykonywanie badań diagnostycznych,
 • obsługa aparatury laboratoryjnej,
 • generowanie zamówień na potrzeby dydaktyczne.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
 • oświadczenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia  30 maja 2018 r. do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

 

Ponadto informujemy, że:
 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska. Na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (tart.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych):
Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT