Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na stanowisko sekretarza wydawnictwa w Oficynie Wydawniczej

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs

na stanowisko sekretarza wydawnictwa
w Oficynie Wydawniczej

na umowę o pracę - zastępstwo

 

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 

* finansowe rozliczenia roku (noty wewnętrzne, zamknięcia subkont, rezerwy, przeksięgowania),

* sporządzanie planu wydawniczego i zestawienia realizacji planu wydawniczego,


* przygotowywanie budżetu na dany rok kalendarzowy,

* sporządzanie umów autorskich,

* przygotowywanie umów ze zleceniodawcami zewnętrznymi,

* przygotowywanie umów o dzieło,

* sporządzanie zamówień w programie Dziekanat 2.3,

* sukcesywne wystawianie not wydawniczych i poligraficznych w programie MAXeBiznes,

* wystawianie zleceń na faktury,

* kontakt z pełnomocnikami ds. budżetu,

* przygotowywanie wycen książek,

* uzupełnianie bazy e-ISBN,

* odbieranie, rejestrowanie i przygotowywanie korespondencji,

* organizacja wyjazdów na targi,

* prowadzenie korespondencji e-mailowej,

* prowadzenie na bieżąco zestawienia aktualnie wydawanych książek,

* prowadzenie dokumentacji,

* sporadycznie korekta wydawnicza.

 


Od kandydatów oczekujemy:

 

* wykształcenia wyższego,

* praktycznego doświadczenia w pracy z programami Dziekanat 2.3 i MAXeBiznes,

* bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, szczególnie Word,

* samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów,

* umiejętności analitycznego myślenia,

* umiejętności pracy w zespole,

* komunikatywności,

* umiejętności organizacji pracy,

* mile widziane doświadczenie w pracy redaktora/korektora

 

Pisemne oferty zawierające:

CV,
list motywacyjny,
dokumenty potwierdzające wykształcenie

należy składać do 23.05.2017 roku w Biurze Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Podgórna 50, pok. 118, budynek A4 lub przesłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ow.uz.zgora.pl oraz F.Runiec@ow.uz.zgora.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn.zm).

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT