Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs zewnętrzny na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Dziekana w Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

28 marca 2019 r.

 

Uniwersytet Zielonogórski


ogłasza konkurs zewnętrzny


na stanowisko


pracownika administracyjnego


w Biurze Dziekana


w Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie


 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:


Wymagania obligatoryjne:

• wykształcenie średnie z maturą;

• dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się w edytorach tekstowych i kalkulacyjnych, takich jak: Word, Excel;

• umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole, pod presją czasu, komunikatywności;

• umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.


Wymagania fakultatywne:

• wykształcenie wyższe ekonomiczne będzie dodatkowym atutem;

• doświadczenie zawodowe, co najmniej 2 letni staż pracy w finansach i księgowości.


Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

• kontrola formalna i rachunkowa dokumentów stanowiących podstawę operacji bankowych oraz księgowych;

• monitorowanie obiegu dokumentacji finansowej w Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie;

• obsługa programu ewidencji majątkowej;

• obsługa informatycznego systemu finansowego w zakresie wykonywanych zadań;

• analiza i uzgadnianie zgodności zapisu na kontach księgowych.


Kandydat zobowiązany jest złożyć:

• CV,

• list motywacyjny,

• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie,

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).


Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 na adres osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl .
 


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

• Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922);

• Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty;

• Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;

• Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

• Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

• Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

• Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT