Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski prowadzi już rekrutację na studia!

1 czerwca 2022 r.

 

DSC_7608r.jpg

Konferencja nt. rekrutacji, bud. Rektoratu UZ, aula 205; fot. K. Adamczewski

Rejestracja elektroniczna dla kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023  na Uniwersytet Zielonogórski została już otwarta.

 

O szczegółach mówili dziś podczas konferencji prasowej: dr hab. Barbara Literska, prof. UZ – prorektor ds. studenckich UZ oraz przedstawiciele instytutów, które przygotowały nowości w swojej ofercie na nowy rok akademicki:

•  dr Tomasz Kołodziej, Instytut Socjologii UZ (projektowanie społeczne, studia II stopnia),

dr Artur Majewski, Instytut Muzyki UZ (jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia),

•  dr hab. inż. Marta Skiba, prof. UZ, dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki UZ (architektura, 5,5-letnie studia jednolite magisterskie).

 

Oferta Uniwersytetu Zielonogórskiego przygotowana na nadchodzący rok akademicki jest bardzo bogata, nie tylko na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich, ale też studiach II stopnia, na których w tym roku pojawiły się dwie nowości. Na 12 wydziałach, na 63 kierunkach ogółem na rok akademicki 2022/2023 przygotowano 6299 miejsc (w roku ubiegłym limit wynosił 7798 miejsc), z czego 795 miejsc przewidziano na rekrutację tzw. zimową, w lutym 2023 r.

 

W tym:

studia stacjonarne – 3899 miejsc, w tym:

studia pierwszego stopnia – 2085 miejsc
studia jednolite magisterskie – 495 miejsc
studia drugiego stopnia – 1319 miejsc

 

studia niestacjonarne – 2400 miejsc, w tym:

studia pierwszego stopnia – 1190 miejsc
studia jednolite magisterskie – 220 miejsc
studia drugiego stopnia – 990 miejsc

 

Na zdecydowaną większość kierunków obowiązuje ranking świadectw, jedynie na kierunki artystyczne i architekturę (II stopień) obowiązują egzaminy praktyczne. Architektura wnętrz, grafika, malarstwo i sztuki wizualne to przegląd portfolio i pisemne odpowiedzi na trzy pytania kwalifikacyjne – wszystko w formie elektronicznej. Natomiast na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz jazz i muzyka estradowa odbędą się praktyczne sprawdziany z umiejętności i predyspozycji muzycznych.

 

Opłata rekrutacyjna w tym roku wynosi 85 zł, natomiast 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz sprawdziany predyspozycji architektonicznych (architektura II stopień).

 

Szczegółowe zasady i kalendarz rekrutacji znajdują się na stronie::

 

 

REKRUTACJA 2022 / 2023

 

Rekrutacja prowadzona jest na:

 

  • 63 kierunki studiów stacjonarnych na 12 wydziałach (z czego dwa kierunki czekają jeszcze na zgodę MEiN na prowadzenie studiów)


 

W tym:
 

  • 7 kierunków na studiach pierwszego i 6 kierunków drugiego stopnia w ofercie 40 plus

 

  • 4 kierunki na studiach pierwszego stopnia i 7 kierunków na studiach drugiego stopnia w ofercie studiów prowadzonych w języku angielskim

 

NOWY KIERUNEK:

projektowanie społeczne (studia stacjonarne drugiego stopnia)

 

NOWA FORMA STUDIÓW na kierunkach:

jazz i muzyka estradowa (studia stacjonarne drugiego stopnia)
architektura (były studia stacjonarne pierwszego stopnia – obecnie prowadzona jest rekrutacja na studia stacjonarne jednolite magisterskie)

 

 

Kalendarz rekrutacji:

 

Rejestracja internetowa na wszystkie kierunki i formy studiów rozpoczęła się 1 maja i potrwa do:
 

  • 11 lipca na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz do 18 września na studia niestacjonarne,
  • 12 lipca na studia stacjonarne na kierunku lekarskim oraz do 2 września na studia niestacjonarne,
  • 18 września na studia stacjonarne i niestacjonarne - drugiego stopnia.


Przewiduje się przeprowadzenie II naboru wyłącznie na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie we wrześniu.
Przewiduje się prowadzenie rekrutacji na semestr letni w lutym 2023 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – drugiego stopnia, głównie dla kandydatów po kierunkach inżynierskich.

 

 

 

 

DSC_3141.jpg DSC_3146.jpg DSC_3171.jpg DSC_3183.jpg
1. dr hab. Barbara Literska, prof. UZ – prorektor ds. studenckich UZ, dr hab. inż. Marta Skiba, prof. UZ, dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki UZ; fot. D. Legieta 2. dr hab. inż. Marta Skiba, prof. UZ, dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki UZ; fot. D. Legieta 3. dr Tomasz Kołodziej, Instytut Socjologii UZ; fot. D. Legieta 4. dr Artur Majewski, Instytut Muzyki UZ; fot. D. Legieta
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT