Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski uruchamia punkt szczepień przeciw COVID-19

9 czerwca 2021 r.

 


 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

Jeszcze do środy, 16 czerwca br., można zapisać się na szczepienie w punkcie Uniwersytetu Zielonogórskiego, który został usytuowany w  Hali Sportowej przy ul. Prostej 39 w Zielonej Górze (Budynek A-21).

 


Terminy szczepień to 16-17-18 czerwca, w godz. od 9.00 do 18.00. Uniwersytet Zielonogórski został poinformowany przez RCB (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa) o zabezpieczeniu na potrzeby punktu szczepień UZ szczepionki firmy Pfizer.

Od 1 lipca br. będzie można przyjąć II dawkę szczepionki w dowolnym, wybranym przez siebie punkcie.

 


 

Na szczepienie w punkcie szczepień Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą zapisać się osoby jeszcze niezaszczepione przeciw COVID-19 z poniższych grup:

 

•             pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, również cudzoziemcy,

•             nauczyciele akademiccy, doktoranci,  również cudzoziemcy,

•             studenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, również cudzoziemcy,

•             rodziny pracowników i studentów,

•             osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,

•             osoby współpracujące z Uniwersytetem i ich rodziny, w tym dzieci od 12 roku życia.

 

Jak zapisać się na szczepienie?          

Każda osoba chcąca zaszczepić się w punkcie szczepień Uniwersytetu Zielonogórskiego proszona jest o wypełnienie ankiety, w której należy podać następujące dane:

a)            imię i nazwisko,

b)           nr PESEL (w przypadku jego braku, numer i seria dowodu osobistego, serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

c)            nr telefonu komórkowego.

 

W ankiecie jest zawarta prośba o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia (imion), nazwiska, numer telefonu, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – daty urodzenia, serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, przez Uniwersytet Zielonogórski w celu organizacji procesu szczepień oraz wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych SZPAK-ART. Mariusz Szpakowski Masowy Punkt Szczepień przeciwko COVID-19 w celu organizacji i realizacji procesu szczepień.

 

Jednorazową ankietę rejestracji do szczepienia należy wypełnić do 16 czerwca 2021 roku do godziny 18:00.

 

ANKIETA::

 

Szczepienia wykonuje firma SZPAK-ART. Mariusz Szpakowski Masowy Punkt Szczepień przeciwko COVID-19.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT