Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski realizuje projekty w celu doskonalenia jakości kształcenia zawodowego

 

 

1 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe.jpg

Uniwersytet Zielonogórski jako Partner przystąpił do realizacji projektów w ramach Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014- 2020, Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Całkowita wartość Projektów dla UZ wynosi 1 897 831,20 zł. W skład tej kwoty wchodzą Projekty pn.:


„Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim” nr RPLB.08.04.01-08-0020/16, wartość projektu 163 350,00 pln;
 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” nr RPLB.08.04.01-08-0007/16, wartość projektu 154 440,00 pln;
 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” nr RPLB.08.04.01-08-0009/16, wartość projektu 231 660,00 pln;
 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim” nr RPLB.08.04.01-08-0014/16, wartość projektu 346 500,00 pln;
 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” nr RPLB.08.04.01-08-0021/16, wartość projektu 1 001 881,20 pln.
 


Beneficjentem Projektów są Starostwa Powiatowe.
 

 

W realizację projektów zaangażowały się następujące Wydziały:
 

1. Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Uniwersytet Zielonogórski,
2. Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
3. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego,
4. Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego,

 

Wartość alokacji przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08P01/16 dla Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego wynosi: 146 941 874,72 pln. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cele Projektów:

Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZi;
Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego.

 

Projekty skierowane są do:
 

- uczniów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych);

- szkół i placówek ponadgimnazjalnych (instytucji i kadry pedagogicznej) prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);

- nauczycieli;

- instruktorów praktycznej nauki zawodu;

- instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

PROJEKT_LOGO.jpg

.

projekt plakatu.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT