Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski - wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką i radcowską w 2020 r.

 

2 czerwca 2021 r.

 

logo instytutu nauk prawnych.jpg

 

Wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką i radcowską w 2020 r.

 

 

            1 czerwca br. Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości ogłosił oficjalne wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje, które organizuje rokrocznie już od 2008 roku. Wszystkich kandydatów – absolwentów studiów prawniczych (kierunków Prawo) z 47 polskich uczelni w kraju, obowiązują na egzaminie wstępnym te same zasady, wymagania i ten sam zakres materiału. W minionym roku egzaminy odbyły się w całej Polsce tego samego dnia (26 września 2020 r.). Przystąpiło do nich  2810 osób z 6633 wszystkich absolwentów kończących studia w 2020 r. (w tym 51 absolwentów z WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego), co stanowiło 42,36% wszystkich absolwentów wydziałów prawa. 
 

            Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego był oceniany w grupie wydziałów, których absolwenci przystępujący do egzaminów stanowili mniej niż 3 % ogólnej liczby kandydatów, w powiązaniu z faktyczną liczbą absolwentów z rocznika 2020. Największa grupa absolwentów z 2020 r. to studenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego (pow. 500 osób), z których ok. połowa (odpowiednio 52,2% i 43,2 %) zdecydowała się odbywać aplikację adwokacką, radcowską, notarialną albo komorniczą i przystąpiła do egzaminu wstępnego w roku ukończenia swoich studiów. Dyplom Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2020 r. otrzymało 88 absolwentów studiujących na WPiA, z których 51 osób (58%) przystąpiło bezpośrednio po zakończeniu studiów do egzaminu wstępnego na aplikacje, organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aplikację adwokacką wybrało 18 osób, radcowską 24 osoby, notarialną 8 osób i aplikację komorniczą 1 osoba.
 

            Ogólny wskaźnik tzw. zdawalności podany przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynosi w skali kraju 49,5 %. Z danych szczegółowych wynika, że w siedzibie Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu i Zielonej Górze do egzaminu na aplikację adwokacką łącznie przystąpiły 163 osoby, a zdawalność wyniosła 57,7 %, dając drugi w kraju najlepszy wynik. W komisji egzaminacyjnej na aplikację radcowską w Zielonej Górze przystąpiły do egzaminu ogółem 54 osoby, natomiast wskaźnik zdawalności był słabszy i wyniósł 33,3%. Do egzaminów przystępowali również ujęci w tej liczbie absolwenci innych uczelni, także z poprzednich roczników. Średnią zdawalność uzyskali natomiast kandydaci przystępujący do egzaminu na aplikację notarialną w Poznaniu (tu także absolwenci UZ) osiągając poziom 37,4%.
 

            Z badania mobilności absolwentów wynika, że znacząca większość ubiegłorocznych absolwentów WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego wybrała możliwość odbywania aplikacji w regionie lubuskim, pojedyncze osoby wybrały inne niż zielonogórska lub poznańsko – zielonogórska komisje egzaminacyjne. Oznacza to, że Wydział, zgodnie z założonymi celami, kształci prawników przede wszystkim dla Lubuskiego, a absolwenci wybierają aplikacje w Zielonej Górze lub w Poznaniu.
 

            W kategorii małych wydziałów (liczonych wg liczby absolwentów poniżej 185 osób), z których łącznie w skali kraju, pozytywną ocenę na egzaminie wstępnym uzyskało 591 osób (z 28 uczelni), z WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego na aplikacje zakwalifikowało się łącznie 28 osób, co stanowi 0,9% ogółu nowych aplikantów w kraju. 
 

            Z 70 osób – absolwentów UZ z obu roczników (tzn. z 2020 i 2019 r.) przystępujących do egzaminu wstępnego większość, tzn. 52 osoby (74,3%), to absolwenci studiów stacjonarnych, a 18 osób (25,7%) ukończyło studia niestacjonarne. Oceniając odpowiednio wskaźnik zdawalności MS podało, że w przypadku Uniwersytetu Zielonogórskiego kształtuje się on na poziomie 38,5 % (absolwenci studiów stacjonarnych) i 44,4 % (absolwenci studiów niestacjonarnych). O ile wynik pierwszy jest w średniej krajowej, o tyle procent zdawalności w grupie studentów niestacjonarnych jest jednym z wyższych w kraju. Oznacza to bardzo dobre przygotowanie absolwentów studiujących w trybie niestacjonarnym do wyboru aplikacji adwokackiej, radcowskiej bądź notarialnej. Biorąc pod uwagę liczbę absolwentów z rocznika 2020 r. decydujących się rozpocząć wybraną aplikację (czyli 51 absolwentów, przystępujących w 2020 r. do egzaminu wstępnego) Uniwersytet Zielonogórski jest na 22 miejscu, na 40 badanych w tym zakresie, uczelni. Dla porównania, największy Uniwersytet Warszawski ukończyło w 2020 r. 550 osób, z których znacząca większość przystąpiła do egzaminów wstępnych na aplikacje.
 

            Wskaźnik zdawalności absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego z 2020 r. na aplikacje wyniósł w tym roku 43,14% dając WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego 9. miejsce wśród uczelni, których liczba absolwentów przystępujących do egzaminów wynosiła pomiędzy 38-97 osób. Nasze wyniki są zatem porównywalne z sukcesami absolwentów z Uniwersytetu w Białymstoku i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, których wyniki są bardzo zbliżone.
 

            Analiza ocen absolwentów kandydujących na aplikantów adwokackich, radcowskich czy notarialnych w grupie mniejszych wydziałów (z liczbą absolwentów pomiędzy 38-97 osób) jest zadawalająca, ponieważ kształtuje się na poziomie 52,17% w przypadku absolwentów z oceną bardzo dobrą na dyplomie, 28,57 % w przypadku oceny dobry plus i 66,7% z oceną dobrą, co daje WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego, już po raz drugi, najwyższą pozycję spośród uczelni badanych w tej kategorii. Oznacza to również, że oceny naszych absolwentów są adekwatne do uzyskanej przez nich na Uniwersytecie Zielonogórskim wiedzy i dają im możliwość konkurowania w wyścigu do aplikacji z absolwentami innych uczelni, którzy zakończyli studia prawnicze z takimi samymi ocenami na dyplomie.

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT