Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski wyróżniony przez WFOŚiGW

wyróznienie dla UZ od WFOŚ.jpg

Honorowy dyplom dla UZ. Od lewej stoją: Łukasz Pabierowski - zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze, prof. Leszek Jerzak - UZ, Jolanta Fedak - prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze, red. Krzysztof Baług - Radio Zachód. Fot. Benon Kosiarkiewicz

15 czerwca 2015 r. 

 

W piątek, 12 czerwca br. z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego w parku okalającym siedzibę Radia „Zachód” w Zielonej Górze, odbył się festyn ekologiczny „Chronimy środowisko” zorganizowany przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Podczas jego trwania wręczono nagrody, którymi w tym roku WFOŚiGW  wyróżnił instytucje najbardziej zaangażowane w rozwijanie edukacji ekologicznej młodego pokolenia Lubuszan i  wspierające działania edukacyjne Funduszu w ostatnich pięciu latach. Ocenę przedsięwzięć edukacyjnych przeprowadzono w dwóch kategoriach: podmiotów realizujących zaangażowaną edukację ekologiczną w województwie lubuskim, kierowaną do ogółu społeczeństwa, w tym szczególnie młodego pokolenia, upowszechniających wiedzę o środowisku, jego bogactwie i cywilizacyjnych zagrożeniach oraz w kategorii podmiotów realizujących projekty edukacyjne dofinansowywane przez Fundusz, szczególnie wspomagające kształcenie ekologiczne dzieci i młodzieży w systemie pozaformalnym.

 

 

Spośród licznego kręgu beneficjentów, organizacji, stowarzyszeń i instytucji, które zrealizowały 75 projektów edukacyjnych w województwie lubuskim, dofinansowywanych środkami WFOŚiGW w Zielonej Górze w latach 2010 – 2014, wyłoniono 8 liderów lubuskiej edukacji ekologicznej. Trojgu najlepszym z tego grona przyznane zostały Nagrody Specjalne Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze, a pięć podmiotów Zarząd Funduszu wyróżnił honorowymi dyplomami „Partner w Edukacji Ekologicznej – Naturalnie!”. Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych znalazł się Uniwersytet Zielonogórski, a dyplom otrzymaliśmy za dbałość o szeroki dostęp społeczności lubuskiej do wartościowej informacji o środowisku naturalnym we współczesnym świecie. W imieniu JM Rektora prof. T. Kuczyńskiego dyplom odebrał prof. L. Jerzak, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych. Jak nas poinformował, ten honorowy dyplom, to efekt pracy osób zatrudnionych w Ogrodzie Botanicznym UZ, bo głównie stamtąd pochodziły projekty dofinansowane przez WFOŚiGW. 

(Publikowane zdjęcie otrzymaliśmy dzięki uprzejmości WFOŚiGW).

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT