Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski zacieśnia współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

27 maja 2021 r.

 

IMG_20210527_112458.jpg

fot. K. Doszczak, od lewej: prof. W. Strzyżewski 0 rektor UZ, Renata Mach - dyrektor MOPS

Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim zostało podpisanie porozumienie o współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dokument podpisali: rektor Uniwersytetu – prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski i dyrektor MOPS – Renata Mach. W ramach umowy będą prowadzone działania na rzecz wzrostu poziomu edukacji i kształcenia studentów oraz kadry naukowej z zakresu współczesnej profilaktyki oraz prowadzone działania profilaktyczne dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Jednocześnie rozwijać się będzie efektywna kooperacja w zakresie podnoszenia jakości profilaktyki w mieście Zielona Góra.


Celem podpisanego porozumienia jest prowadzenie działań z zakresu profilaktyki przez MOPS dla środowiska Uczelni.


Zakres współpracy będzie obejmować m.in.:

  • wspólne organizowanie konferencji, szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu współczesnej profilaktyki;
  • prowadzenie kampanii profilaktycznych dla studentów na terenie uczelni;
  • realizacje wspólnych projektów profilaktycznych MOPS z udziałem kadry uczelni i studentów na terenie miasta;
  • udostępnianie danych z zakresu prowadzonych zadań profilaktycznych na terenie miasta realizowanych przez MOPS do badań naukowych prowadzonych przez kadrę naukową i studentów;
  • współpracę MOPS z jednostkami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi, w tym z Biurem Karier.
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT