Uniwersytet Zielonogórski zatrudni pracownika na stanowisko administracyjne w Biurze Zamówień Publicznych

 

1 lutego 2017 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
z a t r u d n i
pracownika na stanowisko administracyjne
w Biurze Zamówień Publicznych
http://www.bzp.uz.zgora.pl
Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:
 

1.    Organizacja, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Ustawą PZP (m.in. sporządzanie SIWZ wraz z załącznikami, obsługa sekretarska całości procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim).

3.    Organizacja procesu zawierania umów w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonych procedur.

4.    Ewidencjonowanie umów w rejestrze umów Biura Zamówień Publicznych.

5.    Wprowadzanie danych do Rejestru Zamówień realizowanych poza Ustawą PZP i do Rejestru zamówień realizowanych zgodnie z Ustawą PZP.

6.    Sporządzanie okresowych sprawozdań z prowadzonych procedur.

7.    Udzielanie informacji w zakresie realizacji zamówień zainteresowanym jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

8.    Archiwizowanie dokumentacji zrealizowanych zamówień.

9.    Prowadzenie Dzienników Podawczych Biura Zamówień Publicznych.

10.    Wprowadzanie danych do Rejestru Zamówień realizowanych poza Ustawą PZP i do Rejestru zamówień realizowanych zgodnie z Ustawą PZP.

11.    Obsługa programu Dziekanat-2.3 w zakresie wspomagania pracy Biura Zamówień Publicznych.

12.    Realizowanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych w zakresie zadań Biura Zamówień Publicznych.
 


Wymagania niezbędne:

-    wykształcenie wyższe,
-    staż pracy na stanowisku biurowym - min. 3 lat,
-    bardzo dobra znajomość pakietu Office,
-    duża samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
-    umiejętności analitycznego myślenia,
-    umiejętność pracy w zespole.


Wymagania dodatkowe:

-    znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
-    znajomość zagadnień z branży IT,
-    znajomość języka angielskiego.
 

Pisemne oferty zawierające:

-    CV,
-   list motywacyjny wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 ze zm.),
-    dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie,
-    referencje,

należy składać do 10 lutego 2017 roku w sekretariacie Kanclerza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9. pok. 210 lub przesłać w formie elektronicznej na adres k.lasinska@adm.uz.zgora.pl oraz e.kwiatkowska@bzp.uz.zgora.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT