Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi już wręczone!

6 lipca 2021 r.

 

IMG_20210702_110158.jpg

Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi na UZ, fot. Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

2 lipca br. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymiUprawnienia otrzymało 55 osób, które w ostatniej sesji egzaminacyjnej (maj/czerwiec) zdały dwuczęściowy (pisemny i ustny) egzamin państwowy przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

W uroczystości wzięli udział: prof. Maria Mrówczyńska – Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Beata Nowogońska – Dyrektor Instytutu Budownictwa UZ, prof. Anna Bazan-Krzywoszańska - Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. LOIIB reprezentowali:  Ewa Bosy - Przewodnicząca LOIIB, Tadeusz Glapa - z-ca przewodniczącej, Waldemar Olczak - Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Robert Lacroix - p.o. Lubuski  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Krzysztof Wujczyk - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Zielona Góra, Piotr Koczwara - członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

Egzaminy na uprawnienia budowlane, zorganizowane przez Lubuską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa we współpracy z Instytutem Budownictwa UZ, odbywały się na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Uprawnienia budowlane dają możliwość pełnienia samodzielnych funkcji między innymi na stanowisku kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru. Pozwalają na czynne działanie w określonej gałęzi budownictwa w zależności od wybranej specjalności. Najbardziej popularne specjalności to: konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa i mostowa. Uprawnienia budowlane wydawane są przez organ samorządu zawodowego. Warunkiem ich uzyskania jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT