Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uroczyste otwarcie siedziby dziekanatu Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ

19 października 2015 r.

 

 

Dziś Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta - Anna Polak oraz Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego -  prof. Tadeusz Kuczyński dokonali uroczystego otwarcia siedziby dziekanatu Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziekanat mieści się na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze przy ul. Zyty 26.


W czasie uroczystości została także podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Szpitalem Wojewódzkim w Zielonej Górze na świadczenie zadań związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zawodach medycznych oraz na potrzeby działalności badawczej.

 

 

KAZ_3355.jpg
fot. K. Adamczewski

 

 

To projekt urzędu marszałkowskiego, ale to rektor jest tu gospodarzem. Przekazaliśmy ten obiekt na potrzeby kierunku lekarskiegomówiła podczas uroczystości marszałek Elżbieta Anna Polak. Podpisana została także umowa, zgodnie z którą zielonogórska lecznica udostępnia uczelni pomieszczenia  do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach kierunku lekarskiego.
|

Projekt pt. „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze” zrealizowany został w ramach Lubuskiego Regionalnego Program Operacyjnego nalata 20017-2013. Całkowita wartość projektu: 6,2 mln zł. Dofinansowanie UE: 3 mln zł. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego Przekazany został Uniwersytetowi Zielonogórskiego w nieodpłatne użytkowanie pod potrzeby kierunku lekarskiego. Ponadto, w związku z wypracowanymi przez samorząd województwa oszczędnościami, zarząd województwa zdecydował o przekazaniu 350 tys. zł na doposażenie budynku.

W związku z utworzonym Kierunkiem Lekarskim Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze udostępnia Uniwersytetowi Zielonogórskiemu pomieszczenia  przy Zakładzie Patomorfologii jak również przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w celu  realizowania przez Uniwersytet zadań związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zawodach medycznych oraz na potrzeby działalności badawczej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia oraz zadań badawczych. W tym celu studenci będą mogli swobodnie korzystać w ramach  praktyk z Jednostek Organizacyjnych Szpitala ( z Oddziałów , z Laboratoriów  z Zakładów Diagnostycznych). W celu realizacji powyższych zadań Szpital również udostępnia niezbędne wyposażenie , sprzęt  i aparaturę medyczną. -  To projekt systemowy urzędu marszałkowskiego,  ale to rektor jest tu gospodarzem. Przekazaliśmy ten obiekt szpitalny, w którym urząd przeprowadził rewitalizację w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przeznaczyliśmy na ten cel sporo kwotę, bo ponad 6 mln zł.  Budynek jest nie do poznania, a przez wiele lat był nieużytkowany i zaniedbany – mówiła podczas uroczystości otwarcia dziekanatu marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

Ta inwestycja jest szczególnie ważna dla uniwersytetu, który w tym roku rozpoczął kształcenie studentów na kierunku lekarskim i takie miejsce było niezwykle potrzebne.  Bardzo długo czekaliśmy na ten kierunek lekarski. Dziś otwieramy dziekanat, za co jestem wdzięczny władzom samorządowym – mówił rektor uniwersytetu, prof. Tadeusz Kuczyński. Dziekan wydziału zapewniał z kolei, że pracownicy wydziały postarają się nie zawieść oczekiwań władz samorządowych, władz uczelni, szpitala, a przede wszystkim studentów.- Dołżę wszelkich starań wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania, a te są bardzo duże, zarówno w sferze naukowo-dydaktycznej, jak i usługowo – leczniczej. Mamy takie plan działania, że na pewno nie zawiedziemy oczekiwań. Jeżeli są tak zmotywowani ludzie, jeśli możemy liczyć na tak wielką pomoc z różnych stron to jestem pewny, że osiągniemy sukces – przekonywał.

 

źródło: lubuskie.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT