Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ będzie współtworzył Europejskie Centrum Elektromobilności w Zielonej Górze

5 lipca 2021 r.

Podczas Europejskiego Kongresu Elektromobilności, który miał miejsce  w siedzibie firmy Ekoenergetyka-Polska S.A. w Zielonej Górze podpisano list intencyjny o współpracy w zakresie utworzenia  Europejskiego Centrum Elektromobilności w Zielonej Górze. Było to 30 czerwca 2021 r. Na kongresie Uniwersytet Zielonogórski reprezentowała dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ – prorektor ds. współpracy z gospodarką. Kolejnymi stronami współpracy byli: miasto Zielona Góra – reprezentowane przez prezydenta miasta Zielona Góra - Janusza Kubickiego; Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. - reprezentowana przez prezesa Zarządu – Krzysztofa Kielca oraz wiceprezesa Zarządu – dra Stanisława Iwana; Bartosz Kubikzałożyciel Spółki Ekoenergetyka-Polska S.A. i inicjator projektu Europejskiego Centrum Elektromobilności, firma Ekoenergetyka-Polska S.A. z siedzibą Zielonej Górze, reprezentowana przez prezes Zarządu - Dagmarę Dudę, Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności -  reprezentowane przez prezesa Zarządu - Krzysztofa Burdę oraz członka Zarządu - prof. dr hab. inż. Grzegorza Benyska i Polski Fundusz Rozwoju S.A.  -  reprezentowany przez prezesa Zarządu –  Pawła Borysa oraz wiceprezesa Zarządu  - Bartłomieja Pawlaka.


Podczas kongresu prof. Maria Mrówczyńska wspomniała o strategii rozwoju uczelni na lata 2021-2030 przyjętej na posiedzeniu Senatu UZ dnia 30 czerwca 2021 r.: Strategia wyznacza cele, które można również realizować przy współpracy z Europejskim Centrum Elektromobilności. Podstawowym celem Uniwersytetu jest oczywiście kształcenie. Ważne  jest to, aby programy studiów, kierunki czy specjalności, jakie możemy zaoferować na  już istniejących kierunkach, były przygotowywane wspólnie z firmami i przedsiębiorcami tak,  aby absolwent który wchodzi na rynek pracy, miał świadomość, że znajdzie  pracę, a pracodawca będzie miał pewność, że zatrudni osobę, która spełnia jego wymagania. Takie podejście do współpracy z Europejskim Centrum Elektromobilności i firmami, które będą w to zaangażowane, pozwoli Uniwersytetowi na tworzenie kierunków, które będą miały charakter praktyczny, czy też dualny. To da możliwość pracy indywidualnej ze studentami, a to z kolei spowoduje, że studenci wchodzący na rynek pracy będą mieli doświadczenie praktyczne i będą potrafili pracować w różnych zespołach, realizując bardzo szerokie projekty. List intencyjny dotyczy współpracy sygnatariuszy, w zakresie swoich możliwości, mającej na celu:

• pozyskanie dofinasowania na budowę kompleksu budynków w ramach Europejskiego Centrum Elektormobilności (ECE):


• stworzenie warunków wspierających rozwój nowych firm w ECE:


• stworzenie ścieżki kształcenia pracowników dla nowych firm w ramach ECE;


• stworzenie warunków do międzynarodowej promocji i popularyzacji firm działających w ramach ECE;

• promowanie i współpraca w ramach ECE. 
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT