Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ i Winnica – płaszczyzny współpracy

7 czerwca 2022 r.

Winnica na stronę.jpg

Siedzą od lewej: Roman Czarnecki – sekretarz Towarzystwa, Ryszard Błażyński – prezes Towarzystwa, prof. Wojciech Strzyżewski – rektor UZ; Ryszard Zaradny oraz Alfred Siatecki – wiceprezesi Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry WINNICA. Fot. Katarzyna Doszczak.

Dzisiaj, w dniu 21. urodzin Uniwersytetu Zielonogórskiego została podpisana umowa pomiędzy uczelnią a Towarzystwem Miłośników Zielonej Góry WINNICA. Zawarte porozumienie pozwoli na realizację wspólnych działań na rzecz: wspierania działalności naukowej, kulturalnej, historycznej i artystycznej, przyczyniającej się do rozwoju Zielonej Góry oraz Ziemi Lubuskiej. Jednocześnie prowadzone działania pozwolą na upamiętnienie przeszłości i tradycji, a także promocji najciekawszych współczesnych inicjatyw w naszym regionie. 


 

W ramach tych działań będą organizowane konferencje naukowe, wystawy, spotkania, konkursy i festiwale. Jak dodał prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski - rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - Tego typu umowa świadczy o roli jaką odgrywa Uniwersytet Zielonogórski w środowisku Zielonej Góry. Różnego rodzaju stowarzyszenia są bardzo zainteresowane współpracą, na różnych niwach –  naukowej, kulturalnej itd. Z Towarzystwem WINNICA, które działa na niwie kultury planujemy stworzyć szereg wspólnych inicjatyw, czy to wydawniczych czy kulturalnych.  

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT