Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne w Dziale Zaopatrzenia

11 lutego 2019 r.

 

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs

na stanowisko administracyjne

w Dziale Zaopatrzenia

(umowa o pracę na zastępstwo)

 

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 

 • Ewidencjonowanie faktur i innych dokumentów księgowych właściwych dla Działu Zaopatrzenia w rejestrze faktur Działu Zaopatrzenia, nadzór nad ich obiegiem zgodnie z Instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych na Uniwersytecie Zielonogórskim,
 • Realizacja zamówień z Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim,
 • Terminowe prowadzenie wszelkich spraw związanych realizacją zamówień poza Ustawą PZP,
 • Ewidencjonowanie umów w rejestrze umów Działu Zaopatrzenia,
 • Udzielanie informacji w zakresie realizacji zamówień zainteresowanym jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Rozliczanie faktur gotówkowych,
 • Archiwizowanie dokumentacji zrealizowanych zamówień oraz dokumentów księgowych właściwych dla Działu Zaopatrzenia,
 • Prowadzenie Dzienników Podawczych Działu Zaopatrzenia,
 • Wprowadzanie danych do Rejestru Zamówień realizowanych poza Ustawą PZP i zamówień realizowanych zgodnie z Ustawą PZP,
 • Obsługa programu Dziekanat-2.3 w zakresie wspomagania pracy Działu Zaopatrzenia,
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań okresowych (np. dla GUS),
 • Realizowanie innych zadań powierzonych przez Kierownika Działu Zaopatrzenia w zakresie zadań Działu Zaopatrzenia,
 • Sporządzanie dokumentów OT i PT,
 • Współpraca z Urzędem Celnym oraz przewoźnikami krajowymi i zagranicznymi przy odbiorze i ekspedycji aparatury, materiałów, usług i innych urządzeń.

                                                                                                                                 

Wymagania niezbędne:
 

 • wykształcenie wyższe lub średnie – preferowane: ekonomiczne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office,
 • duża samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • znajomość języka angielskiego min. w stopniu podstawowym.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć.

- CV,
- list motywacyjny,
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 19.02.2019 r. do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl.


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
 • Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
   

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT