UZ ogłasza konkurs na stanowisko naukowo-techniczne

7 maja 2018 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs
na stanowisko naukowo-techniczne

Eksperta ds. technologii w projekcie POIR.04.01.02-00-0064/17

w ramach umowy o pracę ½ etatu (na 36 miesięcy)

 

 

 

Miejsce pracy:

WYDZIAŁ MECHANICZNY

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

  • tytuł doktora w dziedzinie nauk technicznych,
  • doświadczenie w zakresie obróbki cieplnej i procesów nawęglania próżniowego,
  • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z konstrukcją i eksploatacją pieców do obróbki cieplnej metali,
  • znajomość problematyki dotyczącej wpływu procesu technologicznego związanego z obróbką cieplną na parametry użytkowe pieców i zużywanie się elementów i komór grzejnych oraz oprzyrządowania,
  • bardzo dobra znajomość z procesów nagrzewania i chłodzenia wsadów metalowych w piecach głębnych i przelotowych.

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy m.in.:

 

  • udział w pracach związanych z analizą danych eksploatacyjnych głównych komponentów próżniowego pieca wgłębnego,
  • udział w pracach związanych z analizą rzeczywistych warunków eksploatacji próżniowego pieca wgłębnego,
  • udział w pracach związanych z opracowaniem programu badań systemu próżniowego pieca wgłębnego,
  • udział w pracach związanych z opracowaniem koncepcji stanowiska badawczego do sprawdzania systemu pomiarowego,
  • udział w pracach związanych zopracowaniem koncepcji docelowego oprogramowania pomiarowo-diagnostycznego.

 

Pisemne oferty zawierające:

list motywacyjny,
CV,
dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

 

należy składać osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl do dnia 09.05.2018 . do godz. 15:00

 

Do CV należy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922)

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT