Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs na stanowisko naukowo-techniczne na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu (w ramach umowy o pracę)

 

6 sierpnia 2018 r.

 

 

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs
na stanowisko naukowo-techniczne na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

(w ramach umowy o pracę)

 

 

 

Miejsce pracy:

Zakład Anatomii i Histologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie minimum na poziomie studiów magisterskich,
 • kreatywność w szukaniu rozwiązań,
 • gotowość do samokształcenia i przyuczania do wykonywanych czynności,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość oprogramowania statystycznego,
 • dokładność i systematyczności.
 • umiejętność pracy ze współczesną aparaturą badawczą wyposażoną w systemy komputerowego sterowania i oprogramowania,

 

Atutami będą:

* doświadczenie w pracy w zespołach badawczych

* autorstwo w oryginalnych pracach badawczych

* doświadczenie w prezentowaniu wyników badań

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy m.in.:

 • przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego do doświadczeń, ustalanie parametrów urządzeń,
 • przygotowanie stanowisk badawczych,
 • obsługa aparatury laboratoryjnej,
 • dbałość o zaplecze laboratoryjne,
 • przygotowanie, skanowanie i dostarczanie na zajęcia preparatów histologicznych,
 • obsługa podstawowego wyposażenia sal laboratoryjnych.

 

Pisemne oferty zawierające:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

należy składać osobiście w Biurze Dziekana Uniwersytetu Zielonogórskiego (Budynek F, ul. Zyty 28) lub elektronicznie na adres: biurodziekana@wlnz.uz.zgora.pl do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00.

 

Prosimy o zawarcie klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze (65-417), przy  ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty,
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 • Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
 • Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
   

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT