Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego do sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej

 

18 czerwca 2018 r. 

UNIWERSYTET ZIELONOGRÓSKI

ogłasza konkurs

na stanowisko pracownika administracyjnego

do sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej

w ramach umowy o pracę

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

 • Kancelaryjno – biurowa obsługa jednostki.
 • Prowadzenie dokumentacji działalności naukowo – badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej pracowników jednostki.
 • Prowadzenie spraw finansowo – księgowych (obsługa kont, sporządzanie zamówień, przedpłat, delegacji, umów, księgowanie faktur).
 • Obsługa modułu obciążeń dydaktycznych.
 • Przygotowywanie kart egzaminacyjnych dla studentów I i II stopnia.
 • Przygotowywanie kart IOS dla studentów I i II stopnia.
 • Prowadzenie dokumentacji  prac dyplomowych studentów I i II stopnia.
 • Prowadzenie  dokumentacji przewodów doktorskich z zakresu literaturoznawstwa.
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego,
 • Biegłej znajomości obsługi komputera,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • Komunikatywności, samodzielności,
 • Zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,

 

Prosimy o zawarcie klauzuli:  Wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedziba w Zielonej Górze (65-417), przy ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 22 czerwca 2018 roku do godz. 15:00 w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, pok. 14 lub elektronicznie na adres rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

Ponadto informujemy, że:
 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którymi możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie 603474724.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika administracyjnego. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy ochronie danych osobowych).
Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT