UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji

 

24 kwietnia 2018 r.Konkurs na stanowisko

 

 

PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO

na Wydziale Prawa i Administracji

umowa o pracę na zastępstwo

 

 

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

 

 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań Wydziału wynikających z Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • przygotowanie wniosków do MNiSW o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców,
 • przygotowanie wewnętrznych raportów merytorycznych z realizacji zadań badawczych w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz aportów statutowych do MNiSW,
 • formalny nadzór nad przygotowaniem wniosków o stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców,
 • obsługa administracyjna związana z okresową oceną pracowników dydaktycznych,
 • formalna ocena dokumentacji związanej z powołaniem studiów podyplomowych na Wydziale,
 • wprowadzanie danych dotyczących Wydziału do systemu POL-on,
 • aktualizacja programów studiów,
 • przygotowanie oferty studiów podyplomowych na Wydziale.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • biegłej znajomości obsługi komputera,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności analitycznych oraz umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności,
 • komunikatywności, samodzielności.

 

Atutem będzie:

 • znajomość języka obcego.

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 18.05.2018 r. do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl.

 

Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze (65-417), przy  ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),
Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty,
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
 Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT