Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Zamówień Publicznych

 

20 czerwca 2018 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs na stanowisko

pracownika administracyjnego w Biurze Zamówień Publicznych
w Pionie Kanclerza

(umowa o pracę na pełny etat)

 

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 

 • Organizacja, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Ustawą PZP (m.in. sporządzanie SIWZ wraz z załącznikami, obsługa sekretarska całości procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim).
   
 • Organizacja, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań realizowanych z wyłączeniem Ustawy PZP (m.in. sporządzanie SIWZ wraz z załącznikami, obsługa sekretarska całości procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim).
   
 • Organizacja procesu zawierania umów w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonych procedur.
   
 • Ewidencjonowanie umów w rejestrze umów Biura Zamówień Publicznych.
   
 • Wprowadzanie danych do Rejestru Zamówień realizowanych poza Ustawą PZP i do Rejestru zamówień realizowanych zgodnie z Ustawą PZP.
   
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań z prowadzonych procedur.
 • Udzielanie informacji w zakresie realizacji zamówień zainteresowanym jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu Zielonogórskiego.
   
 • Archiwizowanie dokumentacji zrealizowanych zamówień.
   
 • Prowadzenie Dzienników Podawczych Biura Zamówień Publicznych.
 • Obsługa programu Dziekanat 2.3 w zakresie wspomagania pracy Biura Zamówień Publicznych.
   
 • Realizowanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora jednostki w zakresie zadań Biura Zamówień Publicznych.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy - min. 3 lat,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office,
 • duża samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zagadnień z branż technicznych,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym,
 • znajomość języka angielskiego.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • prosimy o zawarcie klauzuli:  Wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze (65-417), przy ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o złożenie dokumentów do dnia 27.06.2018 roku do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub w formie elektronicznej na adres rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

Ponadto informujemy, że:
 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którymi może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie 603474724.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika administracyjnego, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy ochronie danych osobowych).
Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT