Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziale Finansowym

1 czerwca 2018 r.

 

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

pracownika administracyjnego w Dziale Finansowym w Pionie Kanclerza

(umowa o pracę na zastępstwo)

 

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 • weryfikowanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych stanowiących podstawę do wypłaty,
 • przyjmowanie i rozliczanie zaliczek gotówkowych i poleceń wyjazdów służbowych,
 • prowadzenie miesięcznych ewidencji przebiegu pojazdu,
 • nadzór i obsługa terminalu kart płatniczych oraz sporządzanie raportów z przeprowadzonych transakcji,
 • refundacje wydatków ponoszonych w ramach projektów prefinansowanych ze środków Uniwersytetu,
 • kontrola rozliczeń dokonanych przedpłat dokumentami kosztowymi,
 • kwalifikowanie dokumentów do odliczenia podatku VAT,
 • tworzenie rejestrów VAT,
 • generowanie dokumentów wewnętrznych dotyczących sprzedaży w systemie Quatra MAX,
 • współpraca z innymi jednostkami Uniwersytetu w celu dokonania ostatecznego rozliczenia VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7 oraz informacji podsumowujących VAT-UE a także VAT-27,
 • współudział w terminowym i rzetelnym sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego.

 

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie w obszarze finansów i księgowości,

- doświadczenie w pracy związanej z księgowością min. 2 lata,

- dobra znajomość pakietu Office,

- duża samodzielność i kreatywność w realizacji zadań,

- umiejętności analitycznego myślenia,

- umiejętność pracy w zespole.
 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość systemów klasy ERP,

- znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

 

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 

1.  życiorys (CV),

2.  list motywacyjny,

3. prosimy o zawarcie klauzury:  Wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedziba w Zielonej Górze (65-417), przy ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 15.06.2018 roku do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub przesłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

Ponadto informujemy, że:
 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którymi możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie 603474724.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika administracyjnego. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy ochronie danych osobowych).
Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT