Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziale Finansowym

10 stycznia 2019 r.

 

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs na stanowisko

pracownika administracyjnego

w Dziale Finansowym

(w ramach umowy o pracę na zastępstwo)

 

 

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem środkami z ZFŚS.
 • Sporządzanie stosownych raportów, zestawień oraz przeprowadzanie analiz związanych z realizacją przychodów i wydatków funduszu.
 • Ewidencja oraz uzgadnianie pożyczek mieszkaniowych wypłacanych z ZFŚS.
 • Ewidencja i weryfikacja rozrachunków z pracownikami.
 • Dokonywanie odpowiednich przeksięgowań związanych z rozrachunkami.
 • Prowadzenie procedury windykacyjnej obejmującej: wystawianie przypomnień, wezwań do zapłaty, analizę programu spłaty.
 • Prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji Kwestora, przesyłanie jej do załatwienia właściwym osobom lub jednostkom zgodnie z dekretacją oraz dbałość o jej terminowe załatwienie.
 • Prowadzenie terminarza spraw, zebrań, spotkań i narad oraz obsługa tych spotkań.
 • Składanie zamówień w zakresie zaopatrzenia w materiały i sprzęt biurowy, obsługa spraw finansowych Sekretariatu.

 

Wymagania niezbędne:

 

- wykształcenie w obszarze finansów i księgowości,

- doświadczenie w pracy związanej z księgowością min. 2 lata,

- dobra znajomość pakietu Office,

- duża samodzielność i kreatywność w realizacji zadań,

- umiejętności analitycznego myślenia,

- umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość systemów klasy ERP.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

- CV,

- list motywacyjny,

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie, referencje,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 14.02.2019 r. do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

 

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
 • Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
   

 


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT