Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Instytucie Psychologii

23 września 2015 r.

 

 

Konkurs zewnętrzny na stanowisko

PRACOWNIKA ADMINSITRACYJNEGO

w sekretariacie Instytutu Psychologii

 

 

Miejsce pracy: Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

* kancelaryjno-biurowa obsługa zakładów w Instytucie Psychologii,
* prowadzenie spraw osobowych pracowników jednostki organizacyjnej,
* prowadzenie spraw finansowo-księgowych i przygotowywanie sprawozdań 
  jednostki organizacyjnej,
* obsługa pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów kierunku
  psychologia,
* prowadzenie miesięcznej ewidencji rozliczeń zrealizowanych zajęć na studiach
  niestacjonarnych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

* wykształcenia wyższego magisterskiego,
* biegłej znajomości obsługi komputera,
* umiejętności analitycznych oraz umiejętności dobrej organizacji pracy,
* zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności,
* komunikatywność, samodzielność
* obsługi uczelnianego systemu DZIEKANAT

 

Atutem będą:

* biegła znajomość języka obcego (rosyjski, angielski).

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 25.09.2015 r. do godz. 15:00, na adres: t.ronginska@wpsnz.uz.zgora.pl

Rektorat
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
pok. 113

 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U> z 202 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT