Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowo-technicznego w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii na WLiNoZ

 

 

25 września 2018 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs na stanowisko

pracownika naukowo-technicznego

w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu


 

 

Opis stanowiska:

1.  Umowa na okres próbny, następnie na czas określony

2.  Praca zgodnie z harmonogramem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy i innych aktów normatywnych.

3. Główne zadania:

 • zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz technicznego w prowadzeniu sekretariatu Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • nadzór nad obszarem organizacyjno-logistycznym podczas konferencji które organizuje i w których uczestniczy Katedra (także wyjazdowych),
 • administrowanie projektami realizowanymi w ramach Katedry,
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami Katedry,
 • udział w zaplanowanych szkoleniach,
 • przygotowywanie prezentacji multimedialnych związanych z działalnością Katedry,
 • analiza i przetwarzanie danych z zakresu seksuologii, humanizacji medycyny i zdrowia publicznego oraz umiejętność interpretacji wyników badań,
 • współpraca z organizacjami i agendami rządowymi i pozarządowymi w Polsce i za granicą
 • administrowanie projektami badawczymi,
 • monitorowanie aktualnych informacji z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz humanizacji medycyny,
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Katedry,
 • współpraca z mediami.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe min. na poziomie licencjatu,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i elektronicznego, projektora,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność,
 • dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność,
 • chęć stałego podnoszenia rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności w zakresie humanizacji medycyny i zdrowia seksualnego,

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia  05 października 2018 r.  do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT