Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika obsługi w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych Prawem „Ptasi Azyl” WNB

 

31 października 2018 r. 

Uniwersytet Zielonogórski

ogłasza konkurs zewnętrzny na stanowisko

pomocniczy pracownik obsługi

(1/2 etatu w ramach umowy o pracę)

w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych Prawem „Ptasi Azyl” Wydziału Nauk Biologicznych

 

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

 • Wykonywanie wszystkich czynności związanych z przyjęciem zwierzęcia do ośrodka, jego leczeniem i rehabilitacją zgodnie z przyjętymi zasadami. Bezpośrednia opieka nad chorymi i rannymi zwierzętami.
 • Obsługa urządzeń biurowych, zgłaszanie napraw serwisowych, monitorowanie zasobów materiałów zużywalnych, sporządzanie i realizacja zamówień.
 • Prowadzenie ewidencji zwierząt przyjętych i opracowywanie dokumentacji ściśle dotyczącej zwierząt.
 • Sporządzanie dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Uzupełnianie niezbędnej dokumentacji dla Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Inicjowanie współpracy z innymi tego typu ośrodkami, gminami i powiatami i innymi jednostkami (powiatowy lekarz weterynarii, straż miejska, policja, nadleśnictwa, itp.),
 • Podstawowe prace związane z pracą w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych Prawem „Ptasi Azyl”.
 • Udział w prezentacjach okolicznościowych z okazji Festiwalu Nauki, Nocy Biologów, imprez okolicznościowych w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, koordynowanie działań promocyjnych ośrodka.
 • Zaangażowanie w prowadzeniu strony „www” oraz fanpage’u na Facebook Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych Prawem „Ptasi Azyl”
 • Inne prace zlecane przez Kierownika Ogrodu Botanicznego, w miarę aktualnych potrzeb.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego - posiadania ukończonych studiów biologia/ochrona środowiska, lub wykształcenia technicznego – technik weterynarii,
 • Znajomość podstawowych przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i zwierząt chronionych.
 • Doświadczenia pracy ze zwierzętami,
 • Umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • Komunikatywności, samodzielności,
 • Zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności.
 • Biegłej znajomości obsługi komputera, posiadania umiejętności obsługi pakietu Office,
 • Chęci podnoszenia kwalifikacji – sympozja, konferencje,
 • Wystąpień na konferencjach, spotkaniach związanych z działalnością Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych Prawem „Ptasi Azy;”

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia  09 listopada 2018 do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl


Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.


Ponadto informujemy, że:
 

 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którymi możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie 603474724.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika administracyjnego. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy ochronie danych osobowych).
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT