Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika technicznego na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 

4 lipca 2018 r.

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs
na stanowisko pracownika technicznego

na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

w ramach umowy o pracę

 

 

Miejsce pracy: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, ul. Szafrana 2

 

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

 • obsługa techniczna wszystkich laboratoriów dydaktycznych i laboratorium badawczego  w zakresie montażu, uruchamiania, konserwacji i drobnych napraw sprzętu dydaktycznego i badawczego,
 • obsługa techniczna wszystkich laboratoriów dydaktycznych i laboratorium badawczego oraz pomieszczeń pracowników Instytutu w zakresie montażu, uruchamiania i konserwacji sprzętu komputerowego i sieci komputerowej Instytutu,
 • montaż wybranych  układów elektronicznych przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych, prac statutowych, prac  badawczych służących rozwojowi młodych naukowców.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe (opcjonalnie student kierunku informatyki – min. 3 rok)
 • znajomości systemów windows oraz windows serwer,
 • podstawowej znajomości systemów Linux/Unix,
 • umiejętności zarządzania sieciami komputerowymi,
 • umiejętności szybkiego wdrażania się w nowe technologie,
 • podstawowej znajomości języka angielskiego (czytanie dokumentacji technicznej)
 • umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności,
 • komunikatywności i samodzielności.

 

Atutem będzie:

 • doświadczenie w zarządzaniu systemami Windows/Linux/Unix
   

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
   

Prosimy o zawarcie klauzuli:  Wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedziba w Zielonej Górze (65-417), przy ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 1 sierpnia 2018 roku do godz. 15:00 w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, pok. 14 lub elektronicznie na adres rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

Ponadto informujemy, że:
 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którymi możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie 603474724.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika administracyjnego. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy ochronie danych osobowych).
Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT