Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs zewnętrzny na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania

 

26 lutego 2018 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

OGŁASZA KONKURS ZEWNĘTRZNY NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO

W BIURZE DZIEKANA WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

(umowa na zastępstwo)

 

 

Zakres obowiązków na w/w stanowisku:

 • Prowadzenie spraw administracyjnych, w tym przygotowywanie dokumentacji związanej z procesem jakości kształcenia.
 • Przygotowanie obciążeń dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Bieżąca obsługa modułu obciążeń.
 • Sporządzanie miesięcznych oraz rocznych sprawozdań z realizacji godzin dydaktycznych.
 • Kancelaryjno – biurowa obsługa jednostki.
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością Biura Dziekana.

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego.
 • Dobrej organizacja pracy.
 • Umiejętności pracy w zespole.
 • Komunikatywności.
 • Umiejętności analitycznych oraz kreatywności w rozwiązywaniu problemów.
 • Biegłej znajomości obsługi komputera.
 • Wysokiej kultury osobistej.
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego oraz doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 8 marca 2018 r. do godz. 14:00, na adres:

p.antczak@wez.uz.zgora.pl

lub dostarczenie w formie papierowej

Biuro Dziekana, pok. nr 11 budynek A-0

ul. Podgórna 50

65-246 Zielona Góra

 

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

Prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze (65-417), przy  ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),
Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty,
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT