Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs zewnętrzny na stanowisko pracownika technicznego

6 marca 2018 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs zewnętrzny
na stanowisko pracownika technicznego

w ramach umowy o pracę 

Miejsce pracy:

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.
 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie średnie / wyższe, techniczne, elektrotechniczne, z zakresu bioinżynierii
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność
 • gotowość do odbycia staży i szkoleń w zakresie symulacji medycznej
   

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy m.in.:

 • przygotowanie aparatury i sprzętu do zajęć dydaktycznych z zakresu symulacji medycznej w MCSM dla pielęgniarek,
 • współpraca w zespołem realizującym scenariusze zajęć w poszczególnych salach MCSM dla pielęgniarek,
 • odbycie staży i szkoleń z zakresu obsługi i sterowania symulatorami medycznymi, systemami kamer i rejestratorami video,
 • praca z użyciem platformy e-lerningowej
 • ewidencja sprzętu do prowadzenia zajęć z zakresu symulacji medycznej oraz przydzielanie uprawnień dla pracowników pracujących na tym sprzęcie,
 • zapewnienie ciągłości pracy poprzez bieżące usuwanie usterek sprzętu i konserwacji, wymiany części.
 • ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć symulacyjnych, porządkowanie sal po zakończonych zajęciach;
 • nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego;
 • zgłaszanie przełożonym stwierdzonych usterek;
 • wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie powierzonego sprzętu;
 • obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania, symulatorów medycznych w trakcie zajęć symulacyjnych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym


Pisemne oferty zawierające:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

 

Zainteresowane osoby, spełnijące powyższe kryteria, prosimy o składanie dokumentów do dnia 20.03.2018 r. do godziny 15:00,  na adres:

rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

lub w formie papierowej:

Dział Osobowy, pokój nr 14

ul. Licealna 9,

65-417 Zielona Góra

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922)

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT