Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza zewnętrzny na stanowisko portiera w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni

 

26 września 2018 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza nabór zewnętrzny

na stanowisko portiera

w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni

                                   (zatrudnienie w ramach umowy o pracę)

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 • Przychodzenie do pracy zgodnie z harmonogramem pracy.
 • Wydawanie i ewidencjonowanie pobieranych i zdawanych kluczy od pomieszczeń w książce pobierania i zdawania kluczy lub obsługa elektronicznego systemu wydawania kluczy za pośrednictwem programu Dziekanat.
 • Przyjmowanie zgłoszeń usterek i wpisywanie do Systemu Usterka lub zgłaszanie telefonicznie do jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za usuwanie awarii.
 • Ochrona mienia pracodawcy w czasie pełnienia służby, dokonywanie wpisów w książce obchodów, stwierdzających powstałe w obiekcie szkody spowodowane zaginięciem lub uszkodzeniem mienia.
 • Dokonywanie obchodu obiektu i zabezpieczanie pomieszczeń.
 • Zazbrajanie i rozbrajanie systemów zabezpieczających mienie i ludzi w budynkach, w których pełni służbę oraz innych wskazanych przez przełożonego.
 • Stałe monitorowanie zainstalowanych w portierni systemów wsparcia bezpieczeństwa mienia i ludzi.
 • Współpraca z firmami ochroniarskimi policją oraz służbami UZ w przypadki podejmowania przez wymienione przedmioty czynności zabezpieczające mienie i ludzi.
 • Przeprowadzanie ewakuacji budynku w razie pożaru lub awarii.
 • Kwaterowanie, wystawianie dokumentu KP, przyjmowanie wpłat gotówkowych w Domach Studenta.

 

Wymagania niezbędne:

 • dyspozycyjność,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność stosowania i interpretacji dokumentów oraz instrukcji,
 • duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
 • umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność, miła aparycja, odporność na stres.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • życiorys (CV),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedziba w Zielonej Górze                    (65-417), przy ulicy Licealna 9.

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 5 października 2018 roku do godz. 15:00 w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

Ponadto informujemy, że:
 

 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którymi możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie 603474724.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko portiera. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy ochronie danych osobowych).
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT